از میان کشورهای همسایه افغانستان تا کنون شاه‌ محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه اوزبیکستان برای شرکت در این مراسم به قطر رسیده ‌اند. وزیر خارجه پاکستان در دوحه در صحبت با رسانه‌ ها گفته است که روز شنبه یک روز تاریخی برای افغانستان است. او نقش پاکستان در روند صلح […]

از میان کشورهای همسایه افغانستان تا کنون شاه‌ محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه اوزبیکستان برای شرکت در این مراسم به قطر رسیده ‌اند. وزیر خارجه پاکستان در دوحه در صحبت با رسانه‌ ها گفته است که روز شنبه یک روز تاریخی برای افغانستان است. او نقش پاکستان در روند صلح افغانستان را برجسته توصیف کرده و گفته است که جهان از این نقش قدردانی خواهند کرد.

درهمین حال، وزیر خارجه اوزبیکستان نسبت به روند جاری صلح در افغانستان ابراز خوش ‌بینی کرده و افزوده است که کشورهای منطقه باید به صورت مشترک در این زمینه با هم کار کنند.