وزیر صحت ایران شمار افراد مشکوک به مصاب شدن به ویروس کرونا در این کشور را دو صدو هشتاد و پنج تن اعلام کرده و از مردم کشورش خواسته است که تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس را رعایت کنند. وزیر صحت ایران درعین حال خطاب به شهروندان ایران توصیه کرده است […]

وزیر صحت ایران شمار افراد مشکوک به مصاب شدن به ویروس کرونا در این کشور را دو صدو هشتاد و پنج تن اعلام کرده و از مردم کشورش خواسته است که تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس را رعایت کنند.

وزیر صحت ایران درعین حال خطاب به شهروندان ایران توصیه کرده است که نگران نباشند، زیرا آنان تمام نیروهای خود را برای مقابله با این ویروس بسیج کرده اند. این درحالیست که مبتلا بودن بیست و هشت تن از شهروندان ایران به ویروس کرونا تاکنون تایید شده است. همچنان مرگ پنج تن از اثر این بیماری در ایران تاکنون گزارش شده است. ویروس کرونا نخست در چین شیوع پیدا کرد. این ویروس ناشناخته که تاکنون واکسین مشخص آن نیز ساخته نشده است در کشورهای مختلف سرایت کرده است. تاکنون بیش از دوهزار تن در چین جان خود را از اثر این بیماری از دست داده اند و بیش از هفتاد هزار تن دیگر به آن مبتلا شده اند.