عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین و توماس وست نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان در یک تماس تلفنی بر نیاز گفت‌وگوی ملی واقعی میان افغانان تاکید کردند. در این تماس، هر دو طرف گفت‌وگوی میان افغانان را برای تامین ثبات در افغانستان یک نیاز دانستند و افزوده‌اند که برای حل مشکل‌های موجود افغانستان، […]

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین و توماس وست نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان در یک تماس تلفنی بر نیاز گفت‌وگوی ملی واقعی میان افغانان تاکید کردند.

در این تماس، هر دو طرف گفت‌وگوی میان افغانان را برای تامین ثبات در افغانستان یک نیاز دانستند و افزوده‌اند که برای حل مشکل‌های موجود افغانستان، گفت‌وگوی ملی و واقعی ضروریست.

در ادامه تلاش‌ها برای حل بن‌بست وضعیت افغانستان، توماس وست نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان و عبدالله عبدالله رییس شورای مصالحه ملی حکومت پیشین در پیوند به وضعیت فعلی افغانستان گفت‌وگو کردند.

در این گفت‌وگوی تلفنی، وست و عبدالله بر نیاز گفت‌وگوی واقعی میان افغانان تاکید کردند.

نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان و رییس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین، گفت‌وگوی میان افغانان را برای تامین ثبات در افغانستان یک نیاز دانستند و افزوده‌اند که برای حل مشکل‌های موجود افغانستان، گفت‌وگوی ملی و واقعی ضروری است.

عبدالله عبدالله این را هم گفته که در این تماس، وست از ادامه پشتی‌بانی کشورش از مردم افغانستان نیز اطمینان داده‌است.

این در حالی‌است که پیش از این حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین افغانستان نیز گفت‌وگوی میان افغانان را در شرایط کنونی، یک نیاز دانسته بود.