نماینده‌ی پیشین ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان تاکید کرد که مقام‌های حکومت کنونی مرتکب اشتباهات جدی‌ می‌‌شوند و در حال انجام اشتباهات‌اند که در ۴۰ سال گذشته در افغانستان رخ داده‌است. زلمی خلیل ‌زاد نماینده‌ی پیش ویژه‌ی امریکا برای افغانستان بیان داشته که حکومت کنونی باید روند مشورتی را شروع و روی یک فورمول توافق […]

نماینده‌ی پیشین ویژه‌ی امریکا در امور افغانستان تاکید کرد که مقام‌های حکومت کنونی مرتکب اشتباهات جدی‌ می‌‌شوند و در حال انجام اشتباهات‌اند که در ۴۰ سال گذشته در افغانستان رخ داده‌است.

زلمی خلیل ‌زاد نماینده‌ی پیش ویژه‌ی امریکا برای افغانستان بیان داشته که حکومت کنونی باید روند مشورتی را شروع و روی یک فورمول توافق کند. او تاکید کرده که اگر این کار صورت نگیرد، احتمالا افغانستان به‌سمت خشونت و جنگ سوق داده شود. او در این گفت‌وگو از محرومیت دختران از آموزش در افغانستان نگرانی کرره‌است.

تشکیل حکومت‌فراگیر در افغانستان، یکی از اولویت‌ها و شرایط اساسی به‌رسمیت شناختن افغانستان عنوان شده‌است. درهمین‌حال، زلمی‌ خلیلزاد، نماینده‌ی پیشین ویژه‌ امریکا در امور افغانستان می‌گوید که به‌‌نظر او مقام‌های حکومت کنونی مرتکب اشتباهات جدی‌ می‌شوند و برخی از آنان در حال انجام اشتباهاتی اند که در ۴۰ سال گذشته در افغانستان رخ داده‌است. خلیلزاد گفته است که حکومت کنونی بدون صلاحیت و مشروعیت است و باید روند مشورتی را شروع و روی یک فورمول توافق کند: ″مطابق توافق‌نامه‌ دوحه حکومت جدید در افغانستان براساس مذاکرات بین ‌الافغانی تشکیل می‌‌شد. طالبان باید روند گفت‌وگو برای تشکیل دولتی را آغاز کنند که از مردم مشروعیت بگیرد. خوب اگر این کار را نکنند، سایر شهروندان افغانستان در نهایت ممکن است در برابر آنان بیاستند، در آن صورت شاید افغانستان به‌سمت خشونت و جنگ سوق داده شود.″

خلیلزاد تاکید کرده‌است که مقام‌های حکومت جدید باید تاریخ افغانستان را مطالعه کرده و از آن بیاموزند و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.

او در این گفت‌وگو با اشاره به‌محرومیت دختران از آموزش در افغانستان گفته است که محرومیت دختران از آموزش نگران کننده است: ″شایعاتی وجود دارد که ممکن است طالبان از این فراتر بروند و مانع رفتن دختران به دانشگاه شوند، این ویرانگر خواهد بود و منجر به‌واکنش بسیار شدید جامعه جهانی و شهروندان افغانستان خواهد شد.″

این مقام پیشین امریکایی در مورد اهمیت افغانستان برای امریکا گفت که بعید است افغانستان همانند دوره پس از ۱۱ سپتامبر مورد توجه مجدد ایالات متحده قرار بگیرد.