توماس نیکلسن، نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که بسیاری از کشورها به‌شمول کشورهای منطقه به این باور اند که هنوز در افغانستان یک حکومت همه‌شمول تشکیل نشده‌است. وی تاکید کرده است که ایجاد حکومت‌فراگیر در افغانستان، کلید ثبات بلندمدت این کشور و منطقه است. این در حالی‌است که پیش از این، سایر کشورها […]

توماس نیکلسن، نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که بسیاری از کشورها به‌شمول کشورهای منطقه به این باور اند که هنوز در افغانستان یک حکومت همه‌شمول تشکیل نشده‌است.

وی تاکید کرده است که ایجاد حکومت‌فراگیر در افغانستان، کلید ثبات بلندمدت این کشور و منطقه است. این در حالی‌است که پیش از این، سایر کشورها وسازمان‌های بین‌المللی خواستار تشکیل حکومت‌فراگیر در افغانستان شدند.

چنانکه به نظر می‌رسد، تشکیل حکومت فراگیر و همه‌شمول در افغانستان، خواست جمعی و یکی از نکات کلیدی برای به‌رسمیت شناخته شدن و مشروعیت بین‌المللی حکومت سرپرست است. توماس نیکلسن نماینده‌‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان روز

〈سه‌شنبه، ۳ عقرب〉 در نشست کمیته‌ی روابط خارجی پارلمان اروپا گفت که کشورهای همسایه افغانستان و شماری زیادی از دولت‌های دیگر خواهان ایجاد یک حکومت‌فراگیر در افغانستان است‌اند: ″آن‌ها حکومت همه‌شمول می‌خواهند، این ویژگی است که منطقه و کشورهای منطقه اصولا از آن حمایت می‌کنند، می‌بینیم که در اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مختلف به آن اشاره شده است، در کشورهای همسایه افغانستان، ممکن ایران و تاجیکستان دو کشوری باشند که خواهان شنیدن صداهای گروه‌های قومی و مذهبی مختلف مانند تاجیک‌ها، هزاره‌ها و شیعه‌ها اند. حمایت از حقوق بشر، برداشتن گام در جهت گفت‌وگو و ایجاد دولت‌فراگیر به نظر من کلید ثبات بلندمدت افغانستان و منطقه است″.

این در حالی‌است که سایر کشورها وسازمان های بین‌المللی حکومت سرپرست را همه‌شمول نمی‌دانند.

در نشست اتحادیه‌ی اروپا موضوع مسدود ماندن مکتب‌های دختران نیز مورد بحث قرار گرفت. هم‌چنان در این نشست در مورد افغانستان، بر ادامه گفت‌وگو با حکومت جدید هم تاکید شده‌است.

حکومت سرپرست افغانستان بارها گفته است که حکومت آنان فراگیر است و همه اقوام و نماینده‌های اقلیت‌ها در آن سهم دارد.