محمدصادق، نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان برای افغانستان می‌گوید که در دیدار با قلندر عبار، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، یک تفاهم‌نامه را امضا کرده‌اند که بربنیاد آن، پزشکان و جراحان افغانستان از سوی پاکستان آموزش‌‌های تخصصی دریافت خواهند کرد. در همین‌حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که در دیدار جانب پاکستان از ادامه حمایت مالی از شفاخانه‌‌‌هایی […]

محمدصادق، نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان برای افغانستان می‌گوید که در دیدار با قلندر عبار، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، یک تفاهم‌نامه را امضا کرده‌اند که بربنیاد آن، پزشکان و جراحان افغانستان از سوی پاکستان آموزش‌‌های تخصصی دریافت خواهند کرد.

در همین‌حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که در دیدار جانب پاکستان از ادامه حمایت مالی از شفاخانه‌‌‌هایی که در افغانستان ساخته را اعلام کرده‌است. سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که دختران افغانستان در یک روند شفاف به دور تخصص در پاکستان انتخاب می‌شوند.

صادق خان نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان برای افغانستان با قلندرعباد سرپرست وزارت صحت عامه دیدار کرده‌است. آقای خان در تویترش نوشته که این دیدار در اسلام‌آباد صورت گرفته است. صادخان در این نشست گفته دانشگاه طبی خیبر پیشاور دانشکده‌های طبی در افغانستان ایجاد خواهد کرد تا به‌این کشور کمک کند در خدمات صحی به‌خودکفایی برسد. او افزوده که این دانشگاه تاکنون صدها داکتر افغانستان را آموزش داده‌است. وی هم‌چنان تفاهم‌نامه را با سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان امضا کرده بر بنیاد آن، پزشکان و جراحان افغانستان از سوی پاکستان آموزش‌‌های تخصصی دریافت خواهند کرد.

سخن‌گوی وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که داکتران افغانستان برای دوره تخصصی به‌گونه شفاف انتخاب خواهند شد. وی می‌گودی که صادق خان در این نشست هم‌چنان تاکید کرده‌است که کشور به‌حمایت مالی از شفاخانه‌‌هایی که در افغانستان ساخته است، ادامه می‌دهد.

در حالی پاکستان به آموزش تخصصی پزشکان و جراحان افغانستان تاکید می‌کند که شماری زیادی از شهروندان افغانستان، روزانه برای تداوی بیماران شان به‌این کشور و دیگر کشورها می‌روند.