درادامه‌ی نگرانی‌ها محدودیت‎‌های علیه زنان در کشور، ۲۷ کشور منطقه و جهان در اعلامیه‌‌ای مشترک خواستاری بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم درافغانستان شدند. از سویی‌هم نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان گفته که اجازه ندان زنان به کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتمای وهم‌چنان اجازه ندان به دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم […]

درادامه‌ی نگرانی‌ها محدودیت‎‌های علیه زنان در کشور، ۲۷ کشور منطقه و جهان در اعلامیه‌‌ای مشترک خواستاری بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم درافغانستان شدند.

از سویی‌هم نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان گفته که اجازه ندان زنان به کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتمای وهم‌چنان اجازه ندان به دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم به مکتب، افغانستان را به سویی بدبختی می‌برد.

در ادامه‌ی نگرانی‌های داخلی و خارجی از ادامه‌ی محدودیت‌ها علیه زنان، حالا ۲۷ کشور منطقه و جهان تحت نام ″گروپ دوستان زنان در افغانستان″ در اعلامیه‌‌ای مشترک خواستار آن شدند تا در افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی رفتن به مکتب داده شود. اعضای این گروپ افزوده‌اند که ایجاد محدودیت بر آموزش دختران خواست مردم نیست و افغانستان در جهان یگانه کشوری است که دختران از تعلیمات ثانوی محروم شده‌اند.

از سویی‌هم رینا امیری نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان افغانستان گفته که اجازه ندان زنان به کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتمای و هم‌چنان اجازه‌ی ندان به دانش آموزان بالاتر از صنف ششم به مکتب، افغانستان را به سویی بدبختی می‌برد. خانم امیری از کشورهای اسلامی خواسته که بر باز گشایی مکتب‌ها درافغانستان تاکید کنند.

از سویی‌هم شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند با دور نگهداشتن زنان از جامعه و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نه‌تنها سبب زیان به جامعه نشده؛ بل‌که  حکومت را نیز متضرر خواهد کرد.

این در حالی‌است که روزا اوتنبایوا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان با شماری از زنان در کابل دیدار و در باره‌ی رفع محدودیت‌‌ها و هم‌چنان دست‌رسی به تحصیل و کار زنان گفت‌گوکرده است.