۲۱ نومبر برابر با روز جهانی تلویزیون است. در دو دهه‌ای گذشته آزادی رسانه‌‌ها و نشرات تلویزیونی در افغانستان حتا در بسیاری از کشورهای منطقه بی‌مانند بود؛ اما اینک، شماری از خبرنگاران می‌گویند که در یک سال پسین محدودیت‌های بر آزادی بیان به ویژه فعالیت رسانه‌ها وضع شده‌است. درهمین ‌حال، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد […]

۲۱ نومبر برابر با روز جهانی تلویزیون است. در دو دهه‌ای گذشته آزادی رسانه‌‌ها و نشرات تلویزیونی در افغانستان حتا در بسیاری از کشورهای منطقه بی‌مانند بود؛

اما اینک، شماری از خبرنگاران می‌گویند که در یک سال پسین محدودیت‌های بر آزادی بیان به ویژه فعالیت رسانه‌ها وضع شده‌است. درهمین ‌حال، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفته است بیش از ۵۰ در صد از تلویزیون‌های افغانستان نظر به‌مشکلات اقتصادی فعالیت‌شان را متوقف کرده‌اند.

امروز ۲۱ نومبر برابر با روز جهانی تلویزیون است. تلویزیون از تأثیر‌گذار‌ترین رسانه در عصر ما است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تلویزیون مردمی‌‌ترین و پرمخاطب‌‌ترین رسانه برای ارتباطات و اطلاع‌رسانی است. در دو دهه‌ای گذشته آزادی رسانه‌ها و نشرات تلویزیونی در افغانستان حتا در بسیاری از کشورهای منطقه بی‌مانند بود. اما اینک، شماری از خبرنگاران می‌گویند که در یک سال پسین محدودیت‌های بر آزادی بیان به‌ویژه فعالیت تلویزیون‌ها وضع شده‌است.

درهمین‌حال، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان ″نی″ در اعلامیه گفته است طی دو دهه گذشته در افغانستان یکی از دست‌اوردهای ارزنده جامعه رسانه‌‌ای ایجاد تلویزیون‌ها است. این نهاد افزوده است که بیش از ۵۰ در صد از تلویزیون‌‌های افغانستان نظر به‌مشکلات اقتصادی فعالیت‌شان را توقف داده‌اند.

گفتنی‌است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۶ این نام گذاری را انجام داد. هدف از چنین اقدامی ترغیب کشورها به تبادل برنامه‌های تلویزیونی به‌‌ویژه برنامه‌‌هایی برای گسترش صلح، توسعه ‌اجتماعی و اقتصادی و تقویت مسایل فرهنگی جامعه اعلام شد.

این درحالی‌است که ایتلاف مشترک جهانی آزادی رسانه‌، عضویت افغانستان از این ایتلاف را به‌دلیل مطابقت نداشتن وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان با تعهد جهانی، لغو کرد. مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در واکنش به‌حذف نام افغانستان از ایتلاف جهانی آزادی رسانه‌‌ها، این اقدام را فشار سیاسی عنوان کردند.