رییس‌ جمهور امریکا از شهروندان افغانستان خواسته است که از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده کنند. در اعلامیه ای کاخ سفید که دیروز منتشر شد به نقل از آقای ترامپ گفته شده است که اگر طالبان و حکومت افغانستان به تعهدات خود عمل کنند، امریکا مسیری قدرتمندی را برای پایان جنگ و بازگرداندن نیروهای […]

رییس‌ جمهور امریکا از شهروندان افغانستان خواسته است که از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده کنند. در اعلامیه ای کاخ سفید که دیروز منتشر شد به نقل از آقای ترامپ گفته شده است که اگر طالبان و حکومت افغانستان به تعهدات خود عمل کنند، امریکا مسیری قدرتمندی را برای پایان جنگ و بازگرداندن نیروهای خود به این کشور طی خواهد کرد.