وزیران خارجه آلمان و اوزبیکستان در پیوند به وضعیت افغانستان گفت‌وگو کردند. در این گفت‌وگو وزیر خارجه اوزبیکستان گفته است که تاشکند می‌خواهد که به هدف جلوگیری از بحران انسانی به افغانستان کمک کند. در این گفت‌وگو هر دو طرف تاکید کرده‌اند که جامعه جهانی هم باید برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان اقدام […]

وزیران خارجه آلمان و اوزبیکستان در پیوند به وضعیت افغانستان گفت‌وگو کردند.

در این گفت‌وگو وزیر خارجه اوزبیکستان گفته است که تاشکند می‌خواهد که به هدف جلوگیری از بحران انسانی به افغانستان کمک کند. در این گفت‌وگو هر دو طرف تاکید کرده‌اند که جامعه جهانی هم باید برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان اقدام و تلاش کند.

در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان، وزیران خارجه آلمان و اوزبیکستان در پیوند به وضعیت افغانستان گفت‌وگو کردند. در این گفت‌وگو وزیر خارجه ازبیکستان گفته است که تاشکند می‌خواهد که به هدف جلوگیری از بحران انسانی به افغانستان کمک کند. در این گفت‌وگو هر دو طرف تاکید کرده‌اند که جامعه جهانی هم باید برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان اقدام و تلاش کند.

وزیر خارجه آلمان نیز تاکید کرده که کشورش به مردم افغانستان کمک می‌کند؛ اما با اقدام‌های حکومت سرپرست با مردم افغانستان مخالف است. وزیر خارجه آلمان افزوده که امارت اسلامی آزادی مردم افغانستان را ربوده است. در کنار این، وزیر خارجه آلمان این را هم گفته که کشورش تصمیم گرفته که هر ماه هزاران تن را که زیر فشار اند، از طریق اوزبیکستان به آلمان منتقل کند.

نگرانی‌ها از بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان در حالی افزایش یافته که با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان تاکنون هیچ کشوری، حکومت سرپرست را به‌رسمیت نشناخته است.