ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید که تلاش‌ها جریان دارد تا شرایط جدیدی در افغانستان ایجاد شود. آقای مجاهد به خبرنگاران گفته است که در آینده نزدیک نظام سرپرستی نیز پایان خواهد یافت. با گذشت هر روز از عمر حکومت سرپرست افغانستان، انتقادها نیز از ادامه کار سرپرستان در کشور بیش‌تر می‌شود. حالا ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی […]

ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید که تلاش‌ها جریان دارد تا شرایط جدیدی در افغانستان ایجاد شود. آقای مجاهد به خبرنگاران گفته است که در آینده نزدیک نظام سرپرستی نیز پایان خواهد یافت.

با گذشت هر روز از عمر حکومت سرپرست افغانستان، انتقادها نیز از ادامه کار سرپرستان در کشور بیش‌تر می‌شود. حالا ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که تلاش‌ها جریان دارد تا شرایط جدیدی در افغانستان ایجاد شود.

آقای مجاهد با آن‌که در مورد شرایط جدید جزییات بیش‌تری ارایه نکرده؛ اما افزوده که در آینده نزدیک نظام سرپرستی به پایان خواهد رسید.

این در حالی‌است که ذبیح‌الله مجاهد پیش از این نیز گفته بود که تشکیل دولت عادی به زمان بیش‌تری نیاز دارد. در سویی دیگر، آگاهان سیاسی نیز تاکید می‌کنند که برای ختم معیاد کار حکومت سرپرست باید کاری انجام شود.

سخن‌گوی امارت اسلامی در حالی از پایان کار نظام سرپرست در افغانستان سخن می‌زند که با گذشت بیش از یک سال تاکنون هیچ کشوری، دولت موقت افغانستان را به‌رسمیت نشناخته و کشورهای منطقه و جهان نیز بر ایجاد یک دولت‌فراگیر در کشور تاکید دارند.