ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که هیات این اداره طی سفری به پامیرهای ولسوالی واخان ولایت بدخشان برای باشندگان این منطقه شناسنامه توزیع کرده‌است. به گفته این اداره، دراین روند برای حدود ۵۷۱ تن از باشندگان این منطقه شناسنامه توزیع شده که شامل ۵۰۱ قطعه شناسنامه مثنی و ۳۵قطعه شناسنامه جدید است. هم‌چنان حدود […]

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که هیات این اداره طی سفری به پامیرهای ولسوالی واخان ولایت بدخشان برای باشندگان این منطقه شناسنامه توزیع کرده‌است.

به گفته این اداره، دراین روند برای حدود ۵۷۱ تن از باشندگان این منطقه شناسنامه توزیع شده که شامل ۵۰۱ قطعه شناسنامه مثنی و ۳۵قطعه شناسنامه جدید است. هم‌چنان حدود ۱۲۷ شناسنامه دیگر تجدید عکس نیز شده‌است. این اداره هم‌چنان اعلام کرده که برای سهولت هرچه بیش‌تر باشندگان پامیرها در مرحله بعدی برای افراد باقی‌مانده شناسنامه توزیع خواهد شد. اداره ملی احصاییه و معلومات تاکید کرده که متعهد به ارایه خدامات به‌موقع برای تمامی شهروندان کشور است.