وزارت خارجه و داخله آلمان اعلام کرده‌است که برنامه جدیدی را برای پذیرش پناهجویان افغانستان آغاز کرده‌اند. طبق این برنامه، آلمان ماهانه هزار پناهجو از افغانستان می‌‌پذیرد. هدف از این اقدام، کمک به شهروندان افغانستان است که در معرض خطر قرار دارند. هم‌زمان با این اعلام، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از شهروندان افغانستان […]

وزارت خارجه و داخله آلمان اعلام کرده‌است که برنامه جدیدی را برای پذیرش پناهجویان افغانستان آغاز کرده‌اند.

طبق این برنامه، آلمان ماهانه هزار پناهجو از افغانستان می‌‌پذیرد. هدف از این اقدام، کمک به شهروندان افغانستان است که در معرض خطر قرار دارند. هم‌زمان با این اعلام، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از شهروندان افغانستان مقیم دیگر کشورها خواست که به کشور برگردند.

در برنامه جدید آلمان برای پذیرش پناهجویان افغانستان، اولویت برای کسانی است که به دلیل فعالیت‌‌های خود، در بخش‌های عدلی، سیاست، رسانه‌‌ها، آموزش، فرهنگ، ورزش، و به ویژه حمایت از زنان و حقوق بشر در معرض خطر قرار دارند. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان گفته است بسیاری از مردم افغانستان هر روز با ترس زندگی می‌کنند، افرادی که برای آینده‌ای بهتر برای افغانستان مبارزه کردند.

هم‌ز‌‎مان با اعلام دولت آلمان مبنی بر انتقال یک‌ هزار شهروند افغانستان در هر ماه به این کشور، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در پیامی از شهروندان افغانستان ساکن کشورهای خارجی خواسته که امنیت تامین شده و به کشور برگردند: ″کشور ما و شما نسبت به سابق اکنون از امنیت خوب برخودار شده‌است. حالا شما یک نظام واحد، آزاد و قوی مرکزی دارید. این کشور به تمام شما ضرورت دارند، افغانستان خانه مشترک تمام شهروندان افغانستان است″.

این در حالی‌است که آلمان از یک سال به این‌سو ۲۰ هزار شهروند افغانستان را پذیرفته و تلاش دارد تا تعداد بیش‌تری از شهروندان این کشور را انتقال بدهد.