حامد کرزی رییس جمهور پیشین در واکنش به اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات می گوید که آنچه در پنج پس از روز انتخابات گذشت، بسیار طبیعی بود که نتایج آن مورد پذیرش قرار نگیرد. به باور آقای کرزی، روند انتخابات پر از چالش بوده و نتایج آن اراده واقعی مردم افغانستان را انعکاس […]

حامد کرزی رییس جمهور پیشین در واکنش به اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات می گوید که آنچه در پنج پس از روز انتخابات گذشت، بسیار طبیعی بود که نتایج آن مورد پذیرش قرار نگیرد.

به باور آقای کرزی، روند انتخابات پر از چالش بوده و نتایج آن اراده واقعی مردم افغانستان را انعکاس نمی دهد.