کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده است که در جریان هفته کاهش خشونت ها، چهارده غیرنظامی، بیست و دو نیروی امنیتی و پنج فرد وابسته به گروه طالبان در نتیجه درگیری ‌ها و حملات کشته شده ‌اند. براساس یک گزارش تازه این کمیسیون، بیست و یک غیرنظامی و بیست و سه نظامی در هفته کاهش خشونت […]

کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده است که در جریان هفته کاهش خشونت ها، چهارده غیرنظامی، بیست و دو نیروی امنیتی و پنج فرد وابسته به گروه طالبان در نتیجه درگیری ‌ها و حملات کشته شده ‌اند. براساس یک گزارش تازه این کمیسیون، بیست و یک غیرنظامی و بیست و سه نظامی در هفته کاهش خشونت ها زخمی شده ‌اند. یافته ‌های کمیسیون حقوق بشر نشان می‌ دهد که تلفات غیرنظامیان در این هفته، بیست و هشت درصد کاهش یافته است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش “نظارت بر روی‌کردهای نظامی هفت روز کاهش خشونت ها” را منتشر کرده است. براساس این گزارش، در جریان هفته کاهش خشونت ها، چهارده غیرنظامی، بیست و دو نیروی امنیتی و پنج فرد وابسته به گروه طالبان در نتیجه درگیری‌ ها و حملات کشته شده‌ اند. یافته‌ های کمیسیون حقوق بشر نشان می ‌دهد که تلفات غیرنظامیان در این هفته، بیست و هشت درصد کاهش یافته است. این گزارش نشان می ‌دهد که در نتیجه رویدادهای امنیتی، بیست و یک غیرنظامی و بیست و سه نظامی در هفته کاهش خشونت ها زخمی شده ‌اند.

یافته‌های این گزارش نشان می دهد که طالبان در جریان هفته کاهش خشونت ها سه غیرنظامی را گروگان گرفته ‌اند. یکی از این گروگان‌ ها، احمدعلی حسنی، ولسوال دره صوف بالای ولایت سمنگان است.

در این گزارش ولایت‌ هایی که طالبان به آن حمله کرده‌ اند، شامل بلخ، فاریاب، سمنگان، بغلان، غور، ارزگان، فراه، زابل، کندهار، هلمند، پکتیا، میدان‌وردک، ننگرهار، لغمان، بادغیس و کاپیسا است.

کمیسیون حقوق بشر گفته است که در هفته ‌پیش از اعلام کاهش خشونت ها، هفتاد و هشت تن از غیرنظامیان قربانی جنگ شده بودند که شامل بیست و هفت کشته و پنجاه و یک زخمی بود.

این گزارش نشان می دهد که در جریان هفته کاهش خشونت ها، از جانب نیروهای امنیتی تنها تلفات در جریان درگیری‌ های مسلحانه، ثبت شده است و از طرف نیروهای بین ‌المللی، هیچ رویداد امنیتی نزد این کمیسیون در هفته کاهش خشونت ها، ثبت نشده است.

کمیسیون حقوق همچنان گفته است که در این هفته از سوی گروه طالبان، شاهد رویکردهایی بوده است که منتج به تلفات غیرنظامی و نظامی شده است. این نهاد گفته است که در برخی از موارد این رویکردها، نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین ‌المللی پنداشته می ‌شود.