هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت تخار روز پنجشنبه پیروزی این دسته انتخاباتی را جشن گرفتند. باشندگان تخار با حضور گسترده در جاده های این ولایت، تاکید می کنند که از شکل گیری حکومت همه شمول و مردمی به رهبری عبدالله عبدالله حمایت می کنند. هزاران تن از باشندگان تخار با حضور در […]

هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت تخار روز پنجشنبه پیروزی این دسته انتخاباتی را جشن گرفتند. باشندگان تخار با حضور گسترده در جاده های این ولایت، تاکید می کنند که از شکل گیری حکومت همه شمول و مردمی به رهبری عبدالله عبدالله حمایت می کنند.

هزاران تن از باشندگان تخار با حضور در جاده های این شهر، از پیروزی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، به رهبری عبدالله عبدالله حمایت کردند. باشندگان تخار مسوولان کمیسیون های انتخاباتی را به خیانت ملی متهم می کنند.

آنان می گویند که تصمیم کمیسیون انتخابات برای هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی قابل پذیرش نیست. پیر محمد خاکسار، رییس تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی تصمیم کمیسیون انتخابات را کودتا علیه مردم سالاری می داند و می گوید که دسته انتخاباتی ثبات و همگرای پیروز این انتخابات است.

در همین حال، شمار دیگری از هواداران دسته انتخابایت عبدالله عبدالله در ولایت پنجشیر نیز در حمایت از آقای عبدالله به راهپیمای پرداخته‌ اند.

روز چهراشنبه نیز جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی در ولایت جوزجان در میان هوادارانش از اعلام دولت به رهبری عبدالله عبدالله حمایت کرد و از حامیان خود خواست که از “حکومتی که قرار است آقای عبدالله اعلام کند”، حمایت کنند.