شماری از بزرگان ولایت بدخشان، روز گذشته با حضور در اقامتگاه صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان، از موضع دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام حمایت کردند. بزرگان ولایت بدخشان در دیدار با رییس جمعیت اسلامی، نسبت به پیامد تقلب های صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری، هشدار دادند و تأکید کردند که نتایج […]

شماری از بزرگان ولایت بدخشان، روز گذشته با حضور در اقامتگاه صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان، از موضع دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام حمایت کردند.

بزرگان ولایت بدخشان در دیدار با رییس جمعیت اسلامی، نسبت به پیامد تقلب های صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری، هشدار دادند و تأکید کردند که نتایج اعلام شده برای آنان پذیرفتنی نیست. این درحالیست که عبدالله عبدالله رهبر این دسته انتخاباتی، پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، این نتایج را بیرون آمده از تقلب های سازمان یافته خواند و تأکید کرد که به زودی حکومت همه شمول تشکیل خواهد کرد.