صدها تن از نقاط مختلف کشور امروز در کابل جمع شدند و از طرح تشکیل حکومت همه شمول به ریاست عبدالله عبدالله حمایت خود را اعلام کردند. در همایش بزرگی که در کاخ سپیدار برگزار شده بود، سخنرانان تأکید کردند که این بار نباید با مصلحت اندیشی، به تقلبکاران اجازه رسیدن به قدرت داده شود. […]

صدها تن از نقاط مختلف کشور امروز در کابل جمع شدند و از طرح تشکیل حکومت همه شمول به ریاست عبدالله عبدالله حمایت خود را اعلام کردند. در همایش بزرگی که در کاخ سپیدار برگزار شده بود، سخنرانان تأکید کردند که این بار نباید با مصلحت اندیشی، به تقلبکاران اجازه رسیدن به قدرت داده شود.

در ریاست اجرایی حکومت صدها تن از شهروندان کشور از نقاط مختلف تجمع کرده و حمایت خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله اعلام کردند. آنان می گویند که حکومت تقلبی را قبول ندارند و ایجاد حکومت همه شمول به نفع تمام مردم افغانستان است و از آن حمایت می کنند.

حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح می گوید که خیانت به آرای مردم خیانت ملی است و با آمدن حکومت تقلبی، کشور به بحران خواهد رفت. آقای دین محمد می افزاید که عبدالله عبدالله برنده قطعی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان است و باید به زودی مراسم تحلیف خود را به عنوان رییس جمهور منتخب به جا آورد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پس از اعلام نتایج نهایی انتخاباتی ریاست جمهوری، حمایت مردم از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بیشتر می شود و در شماری از ولایت ها نیز  این دسته انتخاباتی والی تعیین کرده است.