دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر از جامعه‌ی جهانی خواسته است که برای جلوگیری از بحران بشری و فروپاشی نظام اقتصاد افغانستان، باید به کمک‌های شان به مردم این کشور ادامه دهند. انتونیو گوتیرش، دبیرکل ملل متحد در صفحه‌ی تویترش نگاشته است که بدون کمک جامعه‌ی جهانی، تقریبا هر مرد، زن و کودک در افغانستان […]

دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر از جامعه‌ی جهانی خواسته است که برای جلوگیری از بحران بشری و فروپاشی نظام اقتصاد افغانستان، باید به کمک‌های شان به مردم این کشور ادامه دهند.

انتونیو گوتیرش، دبیرکل ملل متحد در صفحه‌ی تویترش نگاشته است که بدون کمک جامعه‌ی جهانی، تقریبا هر مرد، زن و کودک در افغانستان با فقر و گرسنگی حاد مواجه خواهند شد. با مسلط شدن امارت اسلامی بر افغانستان و قطع کمک‌های خارجی، افغانستان با بحران شدید بشری مواجه شد و در حال حاضر، قحطی و گرسنگی میلیون‌ها افغان را تهدید می‌کند. اخیرا برنامه‌ی جهانی غذا گفته است که بیش از ۲۴ میلیون تن در افغانستان مصوونیت غذایی ندارند و بیش از ۹۰ درصد افغانستانی‌ها به کمک‌های غذایی نیازمند استند.