امریکا به دنبال روی ‌کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان، بیش از ۹ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های این کشور را مسدود کرد. رسانه‌‌های امریکایی گزارش داده‌ا‌ند که دادگاهی در امریکا به دولت بایدن دو هفته فرصت داده است که درباره‌ی‌ سرنوشت پول‌‌های مسدودشده‌ افغانستان تصمیم بگیرد. سایت نشنل نیوز نوشته است که […]

امریکا به دنبال روی ‌کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان، بیش از ۹ میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های این کشور را مسدود کرد.

رسانه‌‌های امریکایی گزارش داده‌ا‌ند که دادگاهی در امریکا به دولت بایدن دو هفته فرصت داده است که درباره‌ی‌ سرنوشت پول‌‌های مسدودشده‌ افغانستان تصمیم بگیرد. سایت نشنل نیوز نوشته است که مهلت قانونی تصمیم‌ گیری دولت امریکا درباره‌ی‌ دارایی‌های مسدود شده‌ افغانستان روز جمعه به پایان رسید؛ اما سارا نتبرن، قاضی یک دادگاه در منهتن تا ۱۱ فبروی به وزارت عدلیه‌ی‌ امریکا مهلت داده تا درباره‌‌ی وجوهی که در بانک‌های این کشور وجود دارد، تصمیم بگیرد. در حال حاضر خانواده‌ قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مدعی دریافت این مقدار پول به‌‌عنوان غرامت هستند؛ اما امارت اسلامی برخی از کشورهای همسایه افغانستان بر آزادی این دارایی‌ها تاکید می‌کنند. جن ساکی، سخن‌گوی کاخ سفید پیشتر آزادی پول‌های مسدودشده‌ افغانستان را پیچیده و چالش‌ برانگیز خوانده و گفته بود که دعوای حقوقی خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱سپتامبر یکی از پیچیدگی‌های این موضوع است.

مسدود شدن دارایی بانک مرکزی افغانستان، از سوی منجر به بحران نقدیندگی در کشور شده است. طی هفته‌های اخیر ارزش پول ملی در برابر دالر امریکا به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر هم یک دالر امریکایی به بیش از ۱۰۰ افغانی در بازارهای ارز مبادله می‌‌شود. عمده‌ترین دلیل افزایش نرخ دالر در مقابل پول افغانی کم‌بود دالر در بازار ارز دانسته می‌شود. با بلندرفتن بهای دالر در برابر پول افغانی نرخ مواد اولیه در بازارها نیز به‌‌دلیل این‌که مواد وارداتی در بیرون از کشور با دالر خریداری می‌شود، افزایش می‌یابد و به این ترتیب قدرت خرید مردم ضعیف می‌شود.