بهادر امینیان سفیر ایران در کابل امروز با صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در اقامتگاه رییس جمعیت اسلامی صورت گرفته و درباره موضوعات مختلف گفتگو شده است. در این دیدار بیشتر درباره گفتگو های صلح و نقش کشورهای منطقه در راستای تأمین ثبات در افغانستان بحث صورت […]

بهادر امینیان سفیر ایران در کابل امروز با صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار در اقامتگاه رییس جمعیت اسلامی صورت گرفته و درباره موضوعات مختلف گفتگو شده است. در این دیدار بیشتر درباره گفتگو های صلح و نقش کشورهای منطقه در راستای تأمین ثبات در افغانستان بحث صورت گرفته است.