شماری از زنان در آستانه‌ی روزجهانی منع خشونت علیه زنان درکابل راه ‌پیمایی کردند. آنان می‌گویند تا دست‌یابی به‌حقوق‌شان به داد خواهی خویش ادامه می‌دهند. درهمین‌حال، سفارت المان می‌گوید که شهروندان افغانستان باید بدون ترس از بازداشت حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را داشته باشند. از سوی‌هم، رییس‌جمهور امریکا در بیانیه‌ای به‌مناسبت این روز […]

شماری از زنان در آستانه‌ی روزجهانی منع خشونت علیه زنان درکابل راه ‌پیمایی کردند. آنان می‌گویند تا دست‌یابی به‌حقوق‌شان به داد خواهی خویش ادامه می‌دهند.

درهمین‌حال، سفارت المان می‌گوید که شهروندان افغانستان باید بدون ترس از بازداشت حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را داشته باشند. از سوی‌هم، رییس‌جمهور امریکا در بیانیه‌ای به‌مناسبت این روز گفته است که میلیون‌‌ها زن و دختر به‌حاشیه رانده شده و در جهان گرفتار خشونت مبتنی بر جنسیت هستند.

شماری از فعالان حقوق زن برای تأمین حقوق‌‌شان به‌مناسبت روزجهانی منع خشونت علیه زنان در کابل دست به راه‌‌پیمایی زدند. انان در اعتراض به‌محدودیت علیه زنان در کشور، می‌گویند تا زمانی که به‌دست‌یابی به‌حقوق‌شان به‌اعتراض خویش ادامه می‌دهند. گفتنی‌است که پس از بازداشت شماری از زنان در غرب کابل این اولین‌باری است که زنان بار دیگر به‌جاده ریختند.

در همین‌حال سفارت المان از نقض حقوق زنان در کشور نگرانی کرده می‌گوید. که شهروندان افغانستان باید بدون ترس از بازداشت، حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را داشته باشند. المان هم‌چنان گفته است که به‌حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهند داد.

نگرانی از نقض حقوق زنان در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که کاخ سفید متن بیانیه جوبایدن، رئیس‌جمهور آمریکا را به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان را منتشر کرده‌است. در این بیانیه امده است که میلیون‌‌ها زن و دختر به‌حاشیه رانده شده و در جهان به‌خصوص در مناطق دچار عقب‌گرد دموکراسی، درگیری و بی‌ثباتی هم‌چنان گرفتار خشونت مبتنی بر جنسیت هستند.