رحمت الله نبیل رهبر دسته انتخاباتی امنیت و عدالت می گوید که نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات، قابل پذیرش نیست. وی می افزاید که به علت تأمین نشدن شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری، نتایجی که اعلام شده است، بنیاد قانونی ندارد. روز گذشته کمیسیون انتخابات نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. این […]

رحمت الله نبیل رهبر دسته انتخاباتی امنیت و عدالت می گوید که نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات، قابل پذیرش نیست. وی می افزاید که به علت تأمین نشدن شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری، نتایجی که اعلام شده است، بنیاد قانونی ندارد.

روز گذشته کمیسیون انتخابات نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. این کار کمیسیون انتخابات با واکنش جریان های سیاسی و احزاب رو به رو شده است. رحمت الله نبیل، رهبر دسته انتخاباتی عدالت و امنیت می گوید که کمیسیون انتخابات زیر فشار های سیاسی بدون جداسازی رای پاک از ناپاک نتایج انتخابات را اعلام کرده است. آقای نبیل می افزاید که عملکرد کمیسیون های انتخاباتی کشور را به بحران خواهد برد. وی همچنان از نیروهای امنیتی می خواهد که بی طرفی خود را در جنجال های انتخاباتی حفظ کنند.