ایران و روسیه ادعاهای استفاده از هواپیمای بدون سرنشین ایرانی در جنگ اوکراین را رد کردند. نماینده‌ی دایم ایران در سازمان ملل ارسال هواپیمای بدون سرنشین به روسیه را نکوهش کرده از اوکراین خواسته است که از متهم ساختن این کشور دست بکشد. در این حال، نماینده دایم روسیه در سازمان ملل نیز با رد […]

ایران و روسیه ادعاهای استفاده از هواپیمای بدون سرنشین ایرانی در جنگ اوکراین را رد کردند.

نماینده‌ی دایم ایران در سازمان ملل ارسال هواپیمای بدون سرنشین به روسیه را نکوهش کرده از اوکراین خواسته است که از متهم ساختن این کشور دست بکشد. در این حال، نماینده دایم روسیه در سازمان ملل نیز با رد این ادعاها گفته است که مسکو در جنگ اوکراین تنها از هواپیماهای ساخت روسیه استفاده می‌کند. وی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که تلاش‌ها برای آغاز تحقیقات در این مورد را متوقف کند.

در حالی‌که حرف و حدیث‌ها در باره ارسال موشک و هواپیمای بدون سرنشین از سوی ایران و به روسیه بالا گرفته است، تهران و مسکو این ادعا‌ها را رد نموده و آن‌را بی‌اساس خوانده‌اند.

واسیلی نبنزیا نماینده‌ی دایم روسیه در سازمان ملل خرید موشک و هواپیمای بدون سرنشین از ایران را تکذیب نموده اضافه نمود که مسکو در جنگ اکراین از هواپیماهای ساخت روسیه استفاده می‌کند.

وی به سازمان ملل هشدار داد که از اشتراک در  تحقیقات پیرامون این موضوع جدا خود داری نموده در غیر روسیه روابط خود با این سازمان را بازنگری خواهد کرد: ″ما خرید هواپیمای بدون سرنشین از ایران و استفاده آنرا در عملیات ویژه روسیه در اکراین رد میکنیم، چنین ادعا‌ها بی‌اساس و تلاش برای جلب کمک به اکراین بیان می‌شود. ما از دبیرخانه سازمان ملل می‌خواهیم که از اشتراک در هرنوع تحقیقات خود داری نماید چون این از صلاحیت دبیرخانه نیست، تنها شواری امنیت صلاحیت برسی اسنادهای ارائه شده از سوی کشورهای عضو را را دارد.″

در این حال سعید ایروانی نماینده‌ی دایم ایران در سازمان ملل نیز استفاده از هواپیماهای ساخت این کشور در اکراین را بی‌اساس خواند و آنرا ادامه تلاش‌های کشورهای غربی از بهر بدنام سازی ایران بیان نمود.

نماینده ایران از مقام‌های اوکراین خواست که از اتهام بستن به ایران دست بردارد: ″ایران قاطعانه ادعاهای بی‌اساس مبنی بر انتقال هواپیماهای بدون سرنیشین برای استفاده در جنگ اوکراین را رد می‌‌کند، ما به صراحت می‌گوییم که انگیزه‌های سیاسی پشت اقدام برخی کشورها برای مرتبط ساختن اتهامات بی‌اساس علیه ایران در جنگ اوکراین با قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل وجود دارد.”

این گقته‌ها در حال بیان می‌شود که اخیر ایالات متحده امریکا و اکراین گفته‌اند که حملات اخیر روسیه به کیف پایتخت اکراین با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی انجام شده است. هم‌چنان کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس از سازمان ملل خواسته‌اند که پیرامون استفاده مسکو از هواپیمای ایرانی در جنگ اکراین تحقیق نماید.