در ادامه رقابت ‌های قهرمانی فوتبال زیر ۱۴ سال مرکز آسیا، تیم ملی افغانستان روز 〈چهارشنبه، ۲۵ عقرب〉 به مصاف ازبیکستان می‌رود. تیم ملی افغانسان، در دو بازی گذشته‌اش در این رقابت‌ها، تیم‌های ملی ایران و ترکمنستان را شکست داده‌است. این رقابت‌ها در تاجیکستان برگزار شده‌است.  

 
در ادامه رقابت ‌های قهرمانی فوتبال زیر ۱۴ سال مرکز آسیا، تیم ملی افغانستان روز 〈چهارشنبه، ۲۵ عقرب〉 به مصاف ازبیکستان می‌رود.
تیم ملی افغانسان، در دو بازی گذشته‌اش در این رقابت‌ها، تیم‌های ملی ایران و ترکمنستان را شکست داده‌است. این رقابت‌ها در تاجیکستان برگزار شده‌است.