سفارت افغانستان در پاکستان اعلام کرده‌است که ۳۰ تن از شهروندان افغانستان که در شهر کراچی زندانی بودند، آزاد شده‌‌اند‌. این شهروندان افغانستان دیروز از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان انتقال یافته‌‌اند. سفارت افغانستان در پاکستان می‌گوید که این افراد در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک رها شده‌‌اند. این در حالی‌است که برخی از رسانه‌ها […]

سفارت افغانستان در پاکستان اعلام کرده‌است که ۳۰ تن از شهروندان افغانستان که در شهر کراچی زندانی بودند، آزاد شده‌‌اند‌.

این شهروندان افغانستان دیروز از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به افغانستان انتقال یافته‌‌اند. سفارت افغانستان در پاکستان می‌گوید که این افراد در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک رها شده‌‌اند. این در حالی‌است که برخی از رسانه‌ها دادند بودند که صدها شهروند افغانستان به‌‌شمول زنان و کودکان به‌دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت، در زندان‌های پاکستان به‌سر می‌برند. حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور از حکومت پاکستان خواسته است که با مهاجرین افغانستان مطابق موازین بین‌المللی و حقوق بشری رفتار کند. بر اساس معلومات اداره مهاجرت ملل متحد، در حال حاضر در پاکستان در حدود ۱٫۳ میلیون مهاجر قانونی افغانستان زیست دارند؛ اما تخمین زده می‌‌شود که صدها هزار مهاجر افغانستان فاقد اسناد قانونی نیز در پاکستان به‌سر می‌برند.