پس از انتقاد‌های فراوان شهروندان مبنی عدم یونیفورم مخصوص برای نظامیان، در تازه‌ترین اقدام مسوولان در وزارت امور داخله‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی، از یونیفورم جدید پولیس حکومت سرپرست رونمایی کردند. مسوولان در این وزارت گفته اند که یونیفورم جدید در راستای تامین امنیت شهروندان مفید خواهد بود. سخن‌گوی وزارت داخله‌ی امارت اسلامی در نشست […]

پس از انتقاد‌های فراوان شهروندان مبنی عدم یونیفورم مخصوص برای نظامیان، در تازه‌ترین اقدام مسوولان در وزارت امور داخله‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی، از یونیفورم جدید پولیس حکومت سرپرست رونمایی کردند.

مسوولان در این وزارت گفته اند که یونیفورم جدید در راستای تامین امنیت شهروندان مفید خواهد بود. سخن‌گوی وزارت داخله‌ی امارت اسلامی در نشست خبری در کابل گفت که، حدود ۲۰ هزار یونیفورم جدید آماده شده و روند توزیع آن از امروز در ولایت‌‌های کابل وکندهار آغاز شده است. در عین حال، مولوی نور جلال جلالی معین وزارت امور داخله‌ گفته است که آماده کردن لباس برای پولیس از اولویت‌‌های وزارت امور داخله است و اضافه کرده که کارهای زیاد برای تشکیلات نیروی پولیس صورت گرفته است. مولوی نور جلال جلالی گفته که یونیفورم جدید برای جلوگیری از افراد استفاده‌جو از نام پولیس امر مهم بوده و برای تامین امنیت شهروندان مفید خواهد بود. گفتنی‌است که، این نخستین اقدام حکومت امارت اسلامی است که برای پولیس خود یونیفورم خاص آماده کرده است. پیش از این نیز شهروندان  کشور از نبود یونیفورم منظم و ویژه نظامیان امارت اسلامی بارها شکایت کرده‌اند.