در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد بشری در افغانستان در فصل زمستان، سازمان صحی جهان از تسریع ارایه خدمات ضروری مراقبت‌های صحی در آستانه‌ی فصل سرما به‌شهروندان افغانستان خبر داده‌است. این سازمان هم‌چنان افزوده که، شماری متبلایان به بیماری‌های ساری افزایش یافته و بیش از دو هزار مورد بیماری سرخکان را گزارش کرده‌است. در همین‌حال، […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد بشری در افغانستان در فصل زمستان، سازمان صحی جهان از تسریع ارایه خدمات ضروری مراقبت‌های صحی در آستانه‌ی فصل سرما به‌شهروندان افغانستان خبر داده‌است.

این سازمان هم‌چنان افزوده که، شماری متبلایان به بیماری‌های ساری افزایش یافته و بیش از دو هزار مورد بیماری سرخکان را گزارش کرده‌است. در همین‌حال، سخن‌گوی وزارت صحت می‌گوید که این وزارت تلاش دارد تا خدمات معیاری را برای شهروندان فراهم کند.

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت بد بشری در افغانستان، سازمان صحی جهان یا ″دبلیو ایچ او″ وضعیت صحی شهروندان را اضطراری خوانده و از تسریع ارایه خدمات ضروری مراقبت‌های صحی در آستانه زمستان به شهروندان کشور خبر داده‌است. بر بنیاد گفته‌های این سازمان، بسیاری از شهروندان افغانستان آسیب پذیر اند و زمستان نزدیک است؛ اما این سازمان خود را متعهد به کمک برای شهروندان افغانستان دانسته و گفته که در برابر بیماری‌های که قابل جلوگیری اند، در سراسر کشور از طریق برنامه‌های واکسیناسیون کمک می‌کند.
سازمان صحی جهان افزوده که در ماه گذشته موارد تب استخوان شکن افزایش یافته و بیش ۴۰۰ مورد مشکوک تازه آن در ولایتچ‌های ننگرهار، لغمان و کابل ثبت شده و بیش از دو هزار مورد بیماری سرخکان نیز گزارش شده‌است.

سازمان صحی جهان از آمادگی برای زمستان نیز خبر داده و گفته که شرکای آنها از صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان برای فعالیت‌های نجات بخش در زمستان پیش‌رو، بیش از ۱۰ میلیون دالر را اختصاص دادند که ۲۱ ولایت کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. این در حالی‌است که شماری از نهادهای مددرسان جهانی، زمستان پیش‌رو را، روزهای سخت و سردی برای شهروندان کشور دانسته‌اند.