معین وزارت کار و امور اجتماعی در مراسمی در کندز بر بهبود کار در ریاست کار و امور اجتماعی در این ولایت تاکید کرد. وی داشتن اداره فعال و قانونمند را از نیازهای اصلی خواند و هشدار داده که هرگونه غفلت در برابر انجام کارهای مردم بی‌حرمتی به مردم کشور است. معین وزارت کار و […]

معین وزارت کار و امور اجتماعی در مراسمی در کندز بر بهبود کار در ریاست کار و امور اجتماعی در این ولایت تاکید کرد.

وی داشتن اداره فعال و قانونمند را از نیازهای اصلی خواند و هشدار داده که هرگونه غفلت در برابر انجام کارهای مردم بی‌حرمتی به مردم کشور است.

معین وزارت کار و امور اجتماعی در برنامه‌‌ای “آگاهی ‌دهی از مناسبات کاری میان کارگر و کارفرما” که به منظور فعالیت مسوولانه و قانونمند ادارات دولتی در کندز برگزار شده بود، صحبت و تاکید کرد که داشتن ادارات فعال و قانونمند، سبب بهبود کارها می‌شود. وی تاکید کرد که باید مسوولان و کارمندان اداره‌ها کا ر و امور اجتماعی در راستای خدمت‌رسانی به مردم تلاش بیش‌تر کنند.

وی یک‌بار دیگر از بی‌نظمی و قانون‌گریزی مسوولان هشدار داده و هرگونه غفلت در برابر اجرا کار مردم‌ را بی‌‌حرمتی به شهروندان کشور دانست.

در همین‌حال، ملا محمد نثار آخند‌ والی کندز ضمن سپاس‌ گزاری‌ از وزارت کار و امور اجتماعی، این اقدام وزارت کار را ستوده و به راه‌ اندازی این گونه برنامه‌‌ها تاکید کرد.

از سویی‌هم، شماری از اشتراک کنندگان نیز راه ‌اندازی این برنامه‌ را مفید دانسته و بر بهبود وضعیت اداره‌های محلی تاکید کردند.

وزارت کار و امور اجتماعی در حالی برنامه آگاهی‌دهی از مناسبت کاری میان کارگر و کارفرما را در ولایت‌های شمالی کشور راه اندازی کرده که پیش از شماری از باشندگان این ولایت‌ها از برخوردهای غیر اصولی و قانونی در اداره‌های محلی شکایت می‌کردند.