امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که گزینه‌های فشار بر افغانستان سودی ندارد و به‌جای آن، جامعه جهانی و افغانستان راه همکاری را در پیش گیرند. آقای مقتی در دیدار با کاردار سفارت ناروی برای افغانستان این را هم گفته که جامعه جهانی نباید موضوعات بشری را سیاسی کند. هم‌زمان با این، مارکس پوتزل […]

امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید که گزینه‌های فشار بر افغانستان سودی ندارد و به‌جای آن، جامعه جهانی و افغانستان راه همکاری را در پیش گیرند.

آقای مقتی در دیدار با کاردار سفارت ناروی برای افغانستان این را هم گفته که جامعه جهانی نباید موضوعات بشری را سیاسی کند. هم‌زمان با این، مارکس پوتزل معاون یوناما به‌هدف گفت‌وگو در پیوند به وضعیت افغانستان، به‌کشورهای تاجیکستان و ازبیکستان سفر کرده‌است. آقای پوتزل در جریان سفرش با مقام‌های حکومت‌های هردو کشور در مورد تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با افغانستان گفت‌وگو می‌کند.

در ادامه‌ی تلاش‌ها برای بهبود روابط افغانستان با جهان، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با کاردار سفارت ناروی برای افغانستان گفته است که گزینه‌های فشار بر افغانستان سودی ندارد و به‌جای آن، جامعه جهانی و افغانستان راه همکاری را در پیش گیرند. آقای مقتی در این دیدار این را هم گفته که جامعه جهانی نباید موضوعات بشری را سیاسی کند.

هم‌زمان با این، مارکس پوتزل معاون هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان به‌هدف گفت‌وگو در پیوند به‌وضعیت افغانستان به‌آسیای میانه سفر کرده‌است.

هرچند در مورد این سفر جزییات بیش‌تر ارایه نشده اما گفته شده که آقای پوتزل، قرار است با مقام‌های حکومت های تاجیکستان و ازبیکستان در پیوند به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با افغانستان گفت‌وگو کند.

با آن‌که تاکنون هیچ کشوری در منطقه و جهان، حکومت سرپرست در افغانستان را به‌‎رسمیت نشناخته اما برخی از کشورها با مقام‌های افغانستان به‌گونه‌ی غیررسمی تعامل داشته‌اند، از جمله ازبیکستان که قرار است پروژه بزرگ خط آهن از ترمز تا پشاور را از طریق مزارشریف و کابل امتداد دهد.

هم‌زمان با این، کشورهای آسیای میانه و روسیه در مسایل حقوق‌بشری افغانستان به‌صراحت از حکومت سرپرست انتقاد نکرده‌اند اما همواره بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید می‌کنند.