اداره‌ی بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت بدبشری در افغانستان می ‌گوید که میلیون‌ها شهروند افغانستان به حذف وعده‌‌های غذایی رو آورده‌اند. این اداره با نشر گزارشی گفته که با وجود کمک‌‌های بشردوستانه در سه ماه گذشته، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان وخیم باقی‌مانده ‌است. سیگار افزوده که پس […]

اداره‌ی بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت بدبشری در افغانستان می ‌گوید که میلیون‌ها شهروند افغانستان به حذف وعده‌‌های غذایی رو آورده‌اند.

این اداره با نشر گزارشی گفته که با وجود کمک‌‌های بشردوستانه در سه ماه گذشته، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان وخیم باقی‌مانده ‌است. سیگار افزوده که پس از سقوط حکومت پیشین، مسایلی چون خشک‌سالی، افزایش بهای مواد غذایی و فلج بودن سیستم بانکی، بر خانواده‌‌ها اثر منفی گذاشته است.

بیش از یک سال از رویکار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان می‌گذرد و در این مدت به علت افزایش فقر و بیکاری، سفره‌‎ها و جیب‌‎های شهروندان کشور خالی‌تر از هر زمانی دیگر شده‌است. اداره بازرس ویژه‌ی امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار می‌گوید که میلیون‌‌ها شهروند افغانستان به حذف وعده‌‌های غذایی رو آورده‌اند. این اداره با نشر گزارشی گفته که با وجود کمک‌های بشردوستانه در سه ماه گذشته، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان وخیم باقی‌مانده ‌است.

بر بنیاد اعلامیه این نهاد، هم اکنون حدود ۲۴٫۴ میلیون شهروند افغانستان برای مقابله با بحران غذایی به جیره ‌بندی و یا حذف وعده‌‌های غذایی رو آورده‌‌اند. سیگار افزوده که پس از سقوط حکومت پیشین، مسایلی چون خشک‌سالی، افزایش بهای مواد غذایی، فلج بودن سیستم بانکی، کم‌بود نقدینه‌‌گی و نبود فرصت‎های شغلی روی تامین وجوه مالی خانواده‌ها اثر منفی گذاشته است.

هرچند سازمان‌های بین‌المللی در بیش از یک سال گذشته کمک‌های بشری گسترده‌ای به افغانستان فرستاده‌اند، اما بسیاری از آگاهان اقتصادی به این باورند که این دامنه‌ای فقر را با تنها با سیاست‌‌های درست اقتصادی می‌‌توان برچید، نه با چند بوجی آرد و برنج سازمان ملل متحد.