وزرات داخله از استخدام حدود ۱۰۰ تن از زنان در قطعه امن و نظم عامه این وزارت خبر داده است. در حکومت پیشین نیز قطعه ای زیر این نام فعالیت داشت که تامین امنیت تظاهرات‌ ها از مسوولیت‌ های نیروهای این قطعه بود. این در حالی‌است که، در واپسین روزها شماری از جنبش های زنان […]

وزرات داخله از استخدام حدود ۱۰۰ تن از زنان در قطعه امن و نظم عامه این وزارت خبر داده است.

در حکومت پیشین نیز قطعه ای زیر این نام فعالیت داشت که تامین امنیت تظاهرات‌ ها از مسوولیت‌ های نیروهای این قطعه بود. این در حالی‌است که، در واپسین روزها شماری از جنبش های زنان علیه سیاست و محدودیت‌های حکومت سرپرست راهپیمایی کردند و شماری از این راهپیمایی‌ها با شلیک‌های هوایی از سویی نیروهای امارت سرکوب شدند.

وزارت داخله گفته است که ۱۰۰ زن در چارچوب ریاست امن عامه این وزارت استخدام شده‌ اند و تحت آموزش قرار دارند. در حکومت پیشین قطعه‌ای تحت عنوان پولیس امن و نظم عامه در چارچوب وزارت داخله فعالیت داشت که تامین امنیت تظاهرات‌‌ها از مسوولیت‌‌های نیروهای این قطعه بود.

در ویدیویی که از ماموران زن این قطعه منتشر شده، آنان کلاه و سپری در اختیار دارند که نیروهای پولیس در هنگام تظاهرات از آن استفاده می‌کنند. یکی از این زنان نیز می‌‌گوید که مهارت جلوگیری از آشوب را فرا گرفته است.

این در حالی‌است که، پس از سقوط حکومت پیشین، جنبش‌هایی از زنان در اعتراض علیه سیاست و محدودیت‌های حکومت سرپرست تظاهرات کرده‌‌اند، اما این اعتراضات بارها سرکوب شده‌است.