در ادامه نگرانی‌ها از گسترش بی‌سابقه فقر در کشور، کمیته‌ی بین‌‌المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته است که چالش‌‌های اقتصادی و زمستان پیش‌رو زندگی میلیون‌ها تن در افغانستان را با تهدید مواجه کرده‌است. در همین‌حال شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که حکومت باید برنامه‌های برای جلوگیری از فقر روی دست گیرد. از سویی‌هم، معین […]

در ادامه نگرانی‌ها از گسترش بی‌سابقه فقر در کشور، کمیته‌ی بین‌‌المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته است که چالش‌‌های اقتصادی و زمستان پیش‌رو زندگی میلیون‌ها تن در افغانستان را با تهدید مواجه کرده‌است.

در همین‌حال شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که حکومت باید برنامه‌های برای جلوگیری از فقر روی دست گیرد. از سویی‌هم، معین وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت برای جلوگیری از فقر در کشور درکنار جذب کمک‌های بین‌المللی، ساخت زیربناهای اقتصادی کشور و تقویت تولید و اشتغال را در اولویت دارد.

فقر پدیدی که به طور بی‌سابقه دامن گیر شهروندان کشور شده‌است. با انکه افغانستان از لحاظ منابع زیر زمینی از جمله کشورهای ثروتمند است؛ اما مردم این کشور برای اماده کردن حتا یک وقت نان شان دچار مشکل اند. در همین‌حال، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان نیز در تویتی گفته است که چالش‌‌های اقتصادی و زمستان پیش‌رو زندگی میلیون‌ها تن در افغانستان را با تهدید مواجه کرده‌است. مارتین شوئپ، رییس بخش عملیاتی کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ با نشر تویتی گفته است که بلند بودن بهای مواد خوراکی امرار معاش را برای بیش‌تر مردم افغانستان دشوار کرده‌است. وی افزوده است که یک خانواده متوسط در افغانستان تنها توان پرداخت ۸۲ درصد مواد اولیه خوراکی را دارد و پول برای فراهم‌سازی نیازهای اساسی دیگر برای‌شان باقی نمی‌ماند.

از سویی‌‌هم لطیف نظری، معین وزارت اقتصاد می‌گوید که برای ریشه کن کردن فقر در کشور، برنامه‌های را روی دست دارند.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین، بیش‌تر شهروندان از کار بیکار شدند و از جانب دیگر حوادث طبیعی در کشور سبب افزایش فقر بی‌سابقه در کشور شده‌است.