شهروندان کشور نخستین روز کاهش خشونت ها از سوی حکومت و طالبان را تجربه کردند. اما گروه طالبان در نخستین ساعات بامداد امروز تعهد کاهش خشونت ها را با انجام حمله گروهی بالای ولسوالی زارع ولایت بلخ نقض کردند. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید کاهش خشونت ها فرصت را برای تامین صلح در […]

شهروندان کشور نخستین روز کاهش خشونت ها از سوی حکومت و طالبان را تجربه کردند. اما گروه طالبان در نخستین ساعات بامداد امروز تعهد کاهش خشونت ها را با انجام حمله گروهی بالای ولسوالی زارع ولایت بلخ نقض کردند. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید کاهش خشونت ها فرصت را برای تامین صلح در افغانستان فراهم کرده و باید طالبان به تعهدات خود عمل کنند.

از جمعه شب تا یک هفته دیگر مردم افغانستان کاهش خشونت ها را تجربه می کنند. بر اساس این توافق، نیروهای امنیتی و نیروهای خارجی بر افراد وابسته به گروه طالبان و و افراد این گروه بر نیروهای امنیتی و نیروهای بین المللی حمله نمی کنند. اما افراد وابسته به گروه طالبان در نخستین ساعات بامداد، تعهد کاهش خشونت ها را با انجام حمله گروهی بالای ولسوالی زارع ولایت بلخ نقض کردند. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو می گوید که کاهش خشونت ها برای تامین صلح در افغانستان مهم است و طالبان باید به تعهدات خود عمل کنند.

سکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید: “تعهدات ناتو با نیروهای امنیتی افغاستان پا برجاست. کاهش خشونت ها فرصت را برای تامین صلح در افغانستان فراهم کرده است و باید طالبان به تعهدات خود عمل کنند.”

درهمین حال، سرپرست وزیران دفاع ملی و امور داخله می گویند که اگر گروه طالبان توافق کاهش خشونت ها را نقض کنند، نیروهای امنیتی و دفاعی علیه آنان اقدام خواهند کرد.

از سویی هم آگاهان سیاسی کاهش خشونت ها را فرصتی برای تامین صلح در کشور می دانند و می گویند عملی نشدن تعهدات در این توافق از جانب طرف های درگیر، پیامد ناگوار برای افغانستان خواهد داشت.

طرح عملی شدن توافق کاهش خشونت ها در افغانستان با استقبال گسترده ای شهروندان کشور و نهادهای بین المللی رو به رو شده است.