قرار است فردا دو مراسم تحلیف ریاست جمهوری در کابل برگزار شود. این دو مراسم تحلیف یکی توسط دسته انتخاباتی دولت ساز در ارگ و دومی توسط دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در سپیدار برگزار خواهد شد. ارگ ریاست جمهوری و سپیدار هر دو به برگزاری مراسم تحلیف فردا دوشنبه تاکید کرده اند و از […]

قرار است فردا دو مراسم تحلیف ریاست جمهوری در کابل برگزار شود. این دو مراسم تحلیف یکی توسط دسته انتخاباتی دولت ساز در ارگ و دومی توسط دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در سپیدار برگزار خواهد شد. ارگ ریاست جمهوری و سپیدار هر دو به برگزاری مراسم تحلیف فردا دوشنبه تاکید کرده اند و از آمادگی ها برای برگزاری این مراسم سخن گفته اند.

روز دوشنبه در کابل رخصتی عمومی اعلام شده است و قرار است دو مراسم تحلیف ریاست جمهوری یکی در ارگ و دیگری در سپیدار برگزار شود. هرچند مذاکرات میان دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی و دولت ساز ادامه دارد. ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار هر دو اعلام کرده ‌اند که روز دوشنبه مراسم تحلیف برگزار می ‌کنند.

از سویی هم ریاست اجرایی می گوید که حکومت تقلبی برای مردم افغانستان قابل قبل نیست و روی همین دلیل فردا رهبر دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی تحلیف ریاست جمهوری را در کاخ سپیدار انجام خواهد داد. درهمین حال، شمار از آگاهان سیاسی می گویند که تخلف و تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سبب شده است تا دو مراسم تحلیف در کشور برگزار شود. آنان می گویند که برگزاری دو مراسم تحلیف در کشور بحران آفرین خواهد بود.

هرچند تلاش ‌ها و مذاکرات به هدف جلوگیری از برگزاری دو مراسم تحلیف ادامه دارد، اما هنوز مشخص نیست که این تلاش ها تا فردا به نتیجه خواهد رسید یا خیر. همچنان متحدان جهانی افغانستان تاکنون درباره آمادگی های همزمان عبدالله عبدالله و اشرف غنی برای اجرای مراسم تحلیف واکنش نشان نداده اند.