وزارت صحت عامه از ثبت نخستین واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات خبر داده است. وزیر صحت عامه می گوید که با اعلام وضعیت اضطرار در ولایت هرات از شهروندان کشور خواست که برای جلوگیری شیوع این ویروس مردم از تجمع در اماکن ورزشیف حمام های عمومی، تالارهای عروسی و سالن های فاتحه خوانی […]

وزارت صحت عامه از ثبت نخستین واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات خبر داده است. وزیر صحت عامه می گوید که با اعلام وضعیت اضطرار در ولایت هرات از شهروندان کشور خواست که برای جلوگیری شیوع این ویروس مردم از تجمع در اماکن ورزشیف حمام های عمومی، تالارهای عروسی و سالن های فاتحه خوانی پرهیز کنند. درهمین حال، سفارت ایران در کابل گفته که به هدف رعایت نکات بهداشتی در زمینه پیگیری از شیوع بیماری کرونا، ارایه خدمات کنسلی به مراجعه کنندگان افغانستان متوقف شده است.

نخستین واقعه ویروس کرونا در ولایت هرات به ثبت رسیده است. وزیر صحت می گوید که فرد مبتلا به این ویروس سی و پنج سال سن دارد و یک مرد است که از شهر قم ایران به ولایت هرات آمده است.

وزیر صحت عامه می گوید که برای جلوگیری از شیوع این بیماری در ولایت هرات حالت اضطرار اعلام شده است. وی از شهروندان کشور خواست که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از تجمع در اماکن عمومی به ویژه حمام های عمومیف تالارهای عروسی، و سالن های فاتحه خوانی پرهیز کنند.

وزیر صحت عامه همچنان از قرنطین شدن پنج تن از افراد مشکوک به ویروس کرونا در کابل خبر می دهد و می گوید که این افراد نیز از شهر قم ایران به کشور برگشته اند.

وزیر صحت عامه از افرادی که اخیرا از ایران برگشته اند خواست که خود را در منزل قرنطین کنند و در صورت مشکل جدی به شماره یکصدو شصت و شش به تماس شوند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه برای مقابله با ویروس کرونا به بیست میلیون دالر نیاز است که تاکنون وزارت مالیه دو میلیون دالر و سازمان بهداشت جهانی سه میلیون دالر کمک کرده اند.

از سویی هم شماری از باشندگان کابل از حکومت می خواهند که برای آگاهی دهی شهروندان کشور بیشتر پیام رسانی کنند.

سفارت ایران در کابل گفته که به هدف رعایت نکات بهداشتی در زمینه پیگیری از شیوع بیماری کرونا، ارایه خدمات کنسلی به مراجعه کنندگان افغانستان متوقف شده است. همچنان دفتر شورای امنیت ملی شام یکشنبه اعلام کرد که مرز افغانستان با ایران را برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به کشور مسدود کرده است. شیوع ویروس کرونا در ایران به ویژه شهر قم، از چند روز به این سو افزایش یافته است.