در ادامه نگرانی کشورهای منطقه از فعالیت تروریستان در افغانستان، ایران و پاکستان بار دیگر از تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده‌ی ویژه‌ی ایران در امور افغانستان گفته که برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی باید یک کمیته امنیتی و تبادل اطلاعات با افغانستان ایجاد شود. به گفته‌ی وی، نبود امنیت و بی‌ثباتی […]

در ادامه نگرانی کشورهای منطقه از فعالیت تروریستان در افغانستان، ایران و پاکستان بار دیگر از تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردند.

نماینده‌ی ویژه‌ی ایران در امور افغانستان گفته که برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی باید یک کمیته امنیتی و تبادل اطلاعات با افغانستان ایجاد شود. به گفته‌ی وی، نبود امنیت و بی‌ثباتی در افغانستان کشورهای همسایه و کل منطقه را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. او در عین حال تاکید کرد، ثبات افغانستان با ایجاد یک دولت‌فراگیر و مردمی ارتباط مستقیم دارد. درهمین‌حال، نماینده‌ی دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تروریزم در افغانستان، تاکید کرده است که کشورش با جامعه جهانی درباره ایجاد حکومت‌فراگیر در افغانستان هم‌نوا است.

با گذشت هر روز نگرانی کشورهای منطقه از حضور و فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان بیش‌تر می‌شود. درهمین‌حال، حسن کاظمی قمی نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در امور افغانستان می‌گوید تهران بر این باور است که برای جلوگیری از تهدید تروریستی باید یک کمیته‌ی امنیتی و تبادل اطلاعات با افغانستان ایجاد شود. به‌گفته وی، مسایل امنیتی در پرتو تهدیدات تروریستی یک موضوع جدی است؛ زیرا تروریزم مرز نمی‌شناسد، نبود امنیت و بی‌‌ثباتی در افغانستان کشورهای همسایه و کل منطقه را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد. نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در عین حال تاکید کرد، وضعیت و ثبات افغانستان نیز ارتباط مستقیمی با ایجاد یک دولت فراگیر و مردمی در این کشور دارد.

در سوی دیگر، منیر اکرم نماینده‌ی دایمی پاکستان در سازمان ملل متحد در گفت‌وگو با روزنامه دان پاکستانی گفته است کشورش نگران تروریزم برآمده از افغانستان است. او تاکید کرد که داعش تهدید واقعی‌ است. نماینده‌ی پاکستان هم‌چنین اضافه کرد که کشورش درباره نگرانی‌‌ها مبنی ‌بر حقوق زنان و حکومت‌فراگیر در افغانستان با جامعه جهانی همراه است.

هرچند مقام‌های افغانستان پیرامون اظهارات این دیپلمات‌ها تاکنون واکنشی نداشته، اما همواره تاکید کرده به‌گروه‌های تروریستی اجازه نمی‌دهند که از خاک این کشور در برابر کشورهای دیگر استفاده کند.