حسن کاظمی قمی فرستاده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران برای افغانستان می‌‎گوید، امریکا می‌خواهد که افغانستان را در برابر ایران قرار دهد. آقای قمی افزوده که واشنگتن در پی بی‌ثبات کردن منطقه است و این کار امریکا باعث شده که در افغانستان حکومت‌فراگیر ایجاد نشود. در ادامه نگرانی ها از وضعیت منطقه، حسن کاظمی قمی فرستاده ویژه […]

حسن کاظمی قمی فرستاده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران برای افغانستان می‌‎گوید، امریکا می‌خواهد که افغانستان را در برابر ایران قرار دهد.

آقای قمی افزوده که واشنگتن در پی بی‌ثبات کردن منطقه است و این کار امریکا باعث شده که در افغانستان حکومت‌فراگیر ایجاد نشود.

در ادامه نگرانی ها از وضعیت منطقه، حسن کاظمی قمی فرستاده ویژه رییس جمهور ایران برای افغانستان، امریکا را متهم می‌کند که واشنگتن به دنبال بی‌ثبات کردن منطقه است. این دیپلمات ایرانی تاکید می‌کند که امریکا می‌خواهد که حکومت سرپرست افغانستان را در برابر ایران قرار دهد.

کاظمی قمی این را هم گفته است که سیاست بی‌ثبات کننده امریکا در منطقه باعث آن شده تا امارت اسلامی نتواند حکومت‌فراگیر ایجاد کند. آقای قمی تاکید کرده‌است که بیرون شدن امریکا از افغانستان از پیش محاسبه شده بود و واشنگتن حضورش را در قالب جنگ‌های نیابتی با تکیه بر داعش در مرحله کنونی برای مهار روسیه، چین و ایران منتقل کرده‌است.

فرستاده‌ی ویژه‌ی ایران برای افغانستان این را هم گفته، تا زمانی که افغانستان به ثبات در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نرسد، وضعیت بهبود نخواهد یافت.