نخستین نشست اعضای بورد نظارت بر صندوق امانت افغانستان دیروز〈دوشنبه، ۳۰ عقرب〉 در ژنف برگزار شه است. این بورد وظیفه نظارت از حدود سه و نیم ملیارد دالر پول افغانستان را دارد که اخیرآ از ایالات متحده به سویس منتقل شده‌است. اعضای این بورد می‌گویند که در این نشست تاکید شده که باید استفاده از […]

نخستین نشست اعضای بورد نظارت بر صندوق امانت افغانستان دیروز〈دوشنبه، ۳۰ عقرب〉 در ژنف برگزار شه است.

این بورد وظیفه نظارت از حدود سه و نیم ملیارد دالر پول افغانستان را دارد که اخیرآ از ایالات متحده به سویس منتقل شده‌است. اعضای این بورد می‌گویند که در این نشست تاکید شده که باید استفاده از این پول به صورت فوری آغاز شود. بر اساس فیصله‌ای که قبلا صورت گرفته است، از این پول در بخش کمک‌های بشری استفاده نخواهد شد؛ اما این پول می‌تواند در بخش‌های دیگری چون پرداخت پول برق وارداتی، تآدیهٔ قروض بین‌المللی و تعداد دیگر از مصارف خاص و ضروری در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.

امریکا از طریق وزارت مالیه و خارجه این کشور و در همآهنگی با شرکای بین‌المللی به‌شمول حکومت سویس و دو متخصص افغانستان در بخش اقتصاد به تاریخ چهاردهم سپتامبر صندوق امانت پولی افغانستان را اعلام کرد. هدف از ایجاد این صندوق امانت، کمک به‌مردم افغانستان است که در حال‌حاضر با بحران اقتصادی و بشری مواجه است. وزارت مالیه امریکا گفته است که این صندوق امانت به‌گونه‌‎‌ای طراحی شده است تا سی و نیم میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان برای ثبات اقتصادی مردم این کشور پرداخت شود.

بر اساس گزارش‌ها، پول واردات برق، قرضه‌های افغانستان به‌نهاد‌های بین‌المللی، کمک‌ها در بخش توسعه‌ای و مصارف چاپ بانکنوت‌های افغانی، همه از طریق همین صندوق پرداخته خواهد شد.

در همین‌حال، بورد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود سه میلیارد و پنجصد میلیون دالر افغانستان در سویس ایجاد شده، برای نخستین‌بار روز 〈دوشنبه، ۳۰ عقرب〉 در شهر ژنف تشکیل جلسه داد. دراین نشست اعضای این بورد، روی به دوران انداختن پول‌های کشور بحث کردند: ″در نخستین نشست، در مورد ریاست مشترک افغانستان، ایجاد کمیته مشاوریت افغانی و گماشتن یک سکرتریت اجرایوی و کمیته آدیت و هم‌چنان ایجاد پالیسی‌ها و رهنمودها بحث شده‌است.″

وی هم‌چنان می‌گوید که این پول‌ها برای پرداخت هدفمندانه برای کمک کردن به مردم افغانستان و بهبود نرخ‌ها نیز هزینه خواهد شد: ″صندوق وجهی برای مردم افغانستان از ۳.۵ میلیارد دالر که مربوط به مردم افغانستان است، حفاظت و نگهداری خواهد کرد و پرداخت‌های هدفمندانه را برای کمک و بهرمند کردن مردم افغانستان و بهبود ثبات نرخ‌‌ها تا مردم توان خرید نیازهای اولیه را پیدا کنند، انجام خواهد داد.″

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین، امریکا حدود هفت میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بحران شدید اقتصادی و بشری دامنگیر افغانستان شد. جو بایدن، رییس‌جمهور ایالات متحده به تاریخ ۲۲ ماه دلو سال گذشته با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از سی‌ونیم میلیارد دالر از این دارایی‌‌ها را برای رسیدگی به‌بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از سی‌و‌نیم میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال دوهزار و یک دادگاه فیصله کند.