رهبران حزب وحدت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ارگان های امنیتی را در تامین امنیت مراسم بیست و پنجمین سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری، به کم کاری متهم می کنند. حاجی محمد محقق و محمد کریم خلیلی می گویند که توجیه مسوولان امنیتی و رهبران حکومت وحدت ملی قابل قبول نیست و حکومت […]

رهبران حزب وحدت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ارگان های امنیتی را در تامین امنیت مراسم بیست و پنجمین سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری، به کم کاری متهم می کنند. حاجی محمد محقق و محمد کریم خلیلی می گویند که توجیه مسوولان امنیتی و رهبران حکومت وحدت ملی قابل قبول نیست و حکومت باید از بهر وقوع این رویداد پاسخگو باشد.

روز جمعه مراسم بیست و پنجمین سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری، در منطقه دشت برچی کابل برگزار شد. این محفل از سوی مهاجمان مسلح مورد حمله قرار گرفت. در این حمله ده ها تن شهید و زخمی شدند. در همین حال رهبران حزب وحدت اسلامی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ارگان های امنیتی را به کوتاهی در تامین امنیت این مراسم متهم می کنند.

کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی می گوید که توجییه مسوولان امنیتی و رهبران حکومت وحدت ملی قابل قبول نیست و باید مسوولان امنیتی و رهبران حکومت وحدت ملی پاسخگو باشند. وی می افزاید که از بهر بررسی حادثه روز جمعه باید هیات همه شمول و بی طرف گماشته شود.

ازسوی هم، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می گوید که باید این قضیه به گونه بی طرفانه بررسی شود تا آن مسوولان که غفلت وظیفوی کرده اند مورد مجازات قرار گیرند.

گروه تروریستی داعش مسوولیت این حمله را به دوش گرفته است. این در حالیست که پیش از این مقام های امنیتی اعلام کرده بودند که گروه داعش در کشور شکست خورده است.