مسوولان ادراه ملی محیط زیست در واکنش به نشست کنوانسیون تغییرات اقلیمی در کشور مصر، نشست خبری را برگزار کردند. سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست از حضور نداشتن نماینده‌ی رسمی افغانستان در این نشست انتقاد کرد گفت که، تغییرات اقلیمی نباید سیاسی شود. در همین‌حال، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست […]

مسوولان ادراه ملی محیط زیست در واکنش به نشست کنوانسیون تغییرات اقلیمی در کشور مصر، نشست خبری را برگزار کردند.

سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست از حضور نداشتن نماینده‌ی رسمی افغانستان در این نشست انتقاد کرد گفت که، تغییرات اقلیمی نباید سیاسی شود. در همین‌حال، معاون مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت که افغانستان نقش قابل توجهی در تغییرات اقلیمی ندارد و جهانیان نباید موضوع تغییرات اقلیمی را سیاسی بسازند. وی در ادامه خواهان همکاری کشورهای جهان در این زمینه شد. این در حالی‌است که بر بنیاد گفته‌ای مسوولان اداره ملی محیط زیست، افغانستان میلیاردها دالر از تغییرات اقلیمی ضرر کرده‌است.

هم‌زمان با برگزاری نشست بزرگ تصمیم‌گیری در مورد تغییرات اقلیمی در مصر، مسوولان اداره ملی محیط زیست در واکنش به این نشست، نشست خبری را برگزار کردند. سرپرست اداره ملی محیط زیست گفت که افغانستان عضویت کنوانسیون تصمیم‌گیری‌های تغییرات اقلیمی را دارد و باید زمینه حضور نمایندگان افغانستان در این نشست فراهم می‌‌شد.

از طرفی، معاون مسلکی این اداره می‌گوید که افغانستان نقشی در تغییرات اقلیم ندارد و در سال‌‌های پسین تسلیحات هسته‌ای استعمال شده که به انسان‌ها و نباتات مشکلاتی را ایجاد کرده‌است. وی در ادامه از جهانیان خواست که در زمینه حل چالش‌های تغییرات اقلیمی به افغانستان کمک کنند.

از طرف دیگر، رییس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت که ۳۲ پروژه اقلیمی این اداره در حال تعلیق قرار دارد و متوقف کردن این پروژه‌ها محروم کردن شهروندان افغانستان از فرصت‌ها و حقوق محیط زیستی آنان است.

گفتنی‌است که بر بنیاد گفته‌های مسوولان اداره ملی محیط زیست، با این که افغانستان نقشی قابل توجهی در تغییرات اقلیمی ندارد؛ اما میلیاردها دالر ضرر کرده‌است. کاپ عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد تغییرات اقلیمی است که افغانستان در سال ۲۰۲ میلادی عضویت این کنوانسیون را دریافت کرد.