سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران، می‌گوید که ۳٫۴ میلیون تن در داخل افغانستان آواره‌اند. کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمار داده است که ۲٫۸ میلیون پناهنده‌ جهان را شهروندان افغانستان تشکیل می‌‌دهند. این دفتر تاکید کرده است که حمایت مالی قوی از کشورهای میزبان و کمک‌های بشردوستانه برای حمایت […]

سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران، می‌گوید که ۳٫۴ میلیون تن در داخل افغانستان آواره‌اند.

کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمار داده است که ۲٫۸ میلیون پناهنده‌ جهان را شهروندان افغانستان تشکیل می‌‌دهند. این دفتر تاکید کرده است که حمایت مالی قوی از کشورهای میزبان و کمک‌های بشردوستانه برای حمایت از اسکان مجدد مهاجرین افغانستان بسیار حیاتی است. در همین‌حال، شماری از آگاهان ناامنی، فقر و بیکاری از عوامل عمده مهاجرت شهروندان کشور می‌دانند.

مهاجرت جمعی شهروندان افغانستان، پس از رویکار آمدن حکومت کمونیستی در سال ۱۳۵۷ آغاز شد، پس از آن بحران مهاجرت طی سال‌ها با فراز و فرودهای همراه بوده است. در واپسین زمان، پس از سقوط نظام جمهوریت، بار دیگر این کشور وارد مرحله‌ای توفانی مهاجرت شد.

در همین‌حال، کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که ۳٫۴ میلیون تن در داخل افغانستان آواره هستند. به‌ گفته‌ این سازمان، آوارگی در افغانستان ادامه دارد و بسیاری از شهروندان افغانستان به ‌دنبال پناهندگی هستند.

کمیساریای سازمان ملل می‌‌گوید که شهروندان افغانستان ۲٫۸ میلیون پناهنده‌ جهان را تشکیل می‌‌دهند. این دفتر تاکید کرده‌است که حمایت مالی قوی از کشورهای میزبان و کمک‌های بشردوستانه برای حمایت از اسکان مجدد مهاجرین افغانستان بسیار حیاتی است. در همین‌حال، شماری از آگاهان ناامنی، فقر و بیکاری را از عوامل عمده مهاجرت شهروندان کشور می‌دانند.

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌‌دهد که چندین میلیون پناهجوی افغانستان، در کشورهای دیگر حضور دارند، که بیش‌ترشان در ایران و پاکستان اند.