پس از مسلط شدن دوباره‌ی امارت اسلامی بر کشور، دروازه‌های مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم به روی دانش‌آموزان دختر مسدو شد و وزارت معارف برخلاف تعهداتش به تاریخ سوم حمل، روز نخست سال تعلیمی جدید، اعلام کرد که مکتب‌های دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند. ادامه بسته ماندن مکتب‌های دختران واکنش‌های داخلی […]

پس از مسلط شدن دوباره‌ی امارت اسلامی بر کشور، دروازه‌های مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم به روی دانش‌آموزان دختر مسدو شد و وزارت معارف برخلاف تعهداتش به تاریخ سوم حمل، روز نخست سال تعلیمی جدید، اعلام کرد که مکتب‌های دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند.

ادامه بسته ماندن مکتب‌های دختران واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشته است. در کنار واکنش‌های جهانی در مورد بسته ماندن مکتب‌های دختران، عدم بازگشایی مکتب‌ها در میان اعضای امارت اسلامی اختلاف ایجاد کرده است. به تازگی عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی در نشستی در کابل، گفته که حکومت سرپرست مسوولیت دارد زمینه آموزش را برای تمام شهروندان افغانستان فراهم کند.وی گفته که آموزش حق شرعی زنان و مردان است.

آقای ستانکزی پیش از این نیز در جریان یک سخن‌رانی بر کارکرد حکومت امارت اسلامی انتقاد کرده و گفته بود که حقوق شرعی و بشری زنان در کشور تامین نشده است. وی گفته بود که حکومت نباید برای جلوگیری از فساد، از حق نصف جمعیت کشور چشم‌پوشی کند. در این میان وزارت معارف امارت اسلامی می‎گوید که کمیته‌ی هشت نفری امارت اسلامی نتایج کار خود را برای بازگشایی مکتب‌ها به رهبر امارت اسلامی فرستاده است.

از سویی‌هم، شماری از فعالان حقوق زن با نگرانی از ادامه بسته ماندن مکتب‌های دختران در کشور می‌گویند که آموزش را حق اساسی شهروندان کشور می‌دانند و می‌گویند که حکومت جدید باید زمینه آموزش را برای تمام شهروندان کشور فراهم کند.

در حالی اختلاف میان اعضای امارت اسلامی در مورد بازگشایی مکتب‌های دختران وجود دارد که پیش از این فرستاده پیشین سازمان ملل برای افغانستان گفته بود که شماری از رهبران امارت اسلامی به بازگشایی مکتب‌های دختران باورمند اند اما دیدگاه‌شان هنوز باهم منسجم نشده است.