امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که کشورش نشست ویژه‌ی وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را میزبانی می‌کند. عبداللهیان این را هم گفته که این نشست را برگزار می‌کنند تا راه حلی برای بازگشت مهاجران افغانستان به کشورشان فراهم شود. وزیر خارجه ایران در دیدار با نماینده‌ی پاکستان در امور افغانستان این را هم گفته […]

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که کشورش نشست ویژه‌ی وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را میزبانی می‌کند.

عبداللهیان این را هم گفته که این نشست را برگزار می‌کنند تا راه حلی برای بازگشت مهاجران افغانستان به کشورشان فراهم شود. وزیر خارجه ایران در دیدار با نماینده‌ی پاکستان در امور افغانستان این را هم گفته که تهران از صلح‌وثبات در افغانستان که موجب بازگشت آوارگان به کشورشان شود، پشتی‌بانی می‌کند.

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با محمد صادق خان نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان در امور افغانستان، گفته است که کشورش نشست ویژه وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان را میزبانی می‌کند تا راه حلی برای بازکشت مهاجران افغانستان به کشورشان فراهم شود. این در حالی‌است که تاکنون تاریخ دقیق برگزاری این نشست مشخص نشده‌است.

وزیر خارجه ایران در دیدار با نماینده‌ی پاکستان در امور افغانستان این را هم گفته که تهران از صلح‌وثبات در افغانستان که موجب بازگشت آوارگان به کشورشان شود، پشتی‌بانی می‌کند.

عبداللهیان این را هم گفته که ایران از تمامی ظرفیت‌های خود برای برقراری صلح و آرامش در افغانستان استفاده می‌کند.

این در حالی‌است که با گذشت بیش از یک سال تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به‌رسمیت نشناخته و نشست‌های متعدد در پیوند به اوضاع افغانستان نتیجه‌ی ملموسی را به دنبال نداشته است.