ناوری نسبت به میزبانی گفتگوهای میان افغانی آمادگی نشان داده است. دفتر رسانه ای ریاست اجرایی می گوید که معاون وزیر خارجه ناروی در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت از آمادگی کشورش برای میزبانی گفتگوهای میان افغانی خبر داده است. اودن هالورسن، معاون وزیر خارجه ناروی شام روز شنبه با عبدالله عبدالله در […]

ناوری نسبت به میزبانی گفتگوهای میان افغانی آمادگی نشان داده است. دفتر رسانه ای ریاست اجرایی می گوید که معاون وزیر خارجه ناروی در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت از آمادگی کشورش برای میزبانی گفتگوهای میان افغانی خبر داده است. اودن هالورسن، معاون وزیر خارجه ناروی شام روز شنبه با عبدالله عبدالله در کابل دیدار کرد. در یک خبرنامه ریاست اجرایی گفته شده که معاون وزیر خارجه ناروی در روز امضای توافقنامه صلح به افغانستان آمده و گفته است که کشورش از گفتگوهای میان افغانی میزبانی می ‌کند. معاون وزارت خارجه ناروی گفته است که باید تمامی طرف ‌ها زیرکانه با تحولات برخورد و از فرصت پیش‌آمده برای برقراری صلح پایدار استفاده کنند.