رحمت‌ الله نبیل رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که رهایی پنج هزار زندانی طالبان پیش از برقراری آتش ‌بس اشتباه بزرگ خواهد بود. آقای نبیل در تویتر خود نوشته که ابتدا باید پناهگاه ‌های طالبان در پاکستان از بین برده شود، زیرا پاکستان مدعی است که این کشور طرف اصلی در توافقنامه […]

رحمت‌ الله نبیل رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که رهایی پنج هزار زندانی طالبان پیش از برقراری آتش ‌بس اشتباه بزرگ خواهد بود.

آقای نبیل در تویتر خود نوشته که ابتدا باید پناهگاه ‌های طالبان در پاکستان از بین برده شود، زیرا پاکستان مدعی است که این کشور طرف اصلی در توافقنامه آمریکا و طالبان است. بر بنیاد توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، پنج هزار زندانی طالبان به منظور اعتماد سازی قبل از آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان آزاد خواهند شد.