براساس یک نظرسنجی جدید بانک جهانی، شرایط زندگی برای خانواده‌‌ها در افغانستان هنوز دشوار است. به گفته این بانک، دو سوم خانواده‌‌ها برای تامین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی تلاش می‌‌کنند. بانک جهانی گفته که در مجموع، این نظرسنجی تصویری بد از شرایط زندگی در افغانستان ارایه می‌‌کند، زیرا محرومیت‌های گسترده ادامه دارد و ناامنی […]

براساس یک نظرسنجی جدید بانک جهانی، شرایط زندگی برای خانواده‌‌ها در افغانستان هنوز دشوار است.

به گفته این بانک، دو سوم خانواده‌‌ها برای تامین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی تلاش می‌‌کنند. بانک جهانی گفته که در مجموع، این نظرسنجی تصویری بد از شرایط زندگی در افغانستان ارایه می‌‌کند، زیرا محرومیت‌های گسترده ادامه دارد و ناامنی غذایی هم‌چنان بالاست و بر اقتصاد و رفاه مردم افغانستان به‌‌ویژه زنان و دختران تاثیر منفی می‌‌گذارد. در همین‌حال، دفتر هماهنگی امور کمک‌‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا، کم‌از‌کم ۲۴٫۴ میلیون تن در وضعیت ناامید کننده در افغانستان زندگی می‌کنند.

طبق نظرسنجی جدید بانک جهانی، شرایط زندگی در افغانستان دشوار است؛ زیرا دو سوم خانواده‌‌ها در تامین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی‌شان با مشکل روبه‌رو یند. در دومین نظرسنجی «نظارتی رفاه افغانستان» که از سوی بانک جهانی نشر شد، شرایط زندگی در افغانستان ارزیابی شده‌است. در گزارشی از این نظرسنجی آمده است که در مجموع، این سروی تصویری تلخ از شرایط زندگی در افغانستان ترسیم می‌کند.

ملیندا گود، رییس بانک جهانی برای افغانستان افزوده است: ″بسیار نگران‌ کننده است که می‌بینیم بیش‌تر خانواده‌‌های افغانستان هم‌چنان با مشکلات اقتصادی عظیمی روبه‌‌رویند و دست‌رسی به‌آموزش به‌‌ویژه برای دختران به‌‌شدت محدود است.″

بر‌اساس این نظر‌سنجی، دو سوم خانوده‌ها در تامین نیازهای اولیه غذایی و غیرغذایی مشکل دارند و مشکل دست‌رسی به‌‎غذا در زمستان پیش‌رو بیش‌تر خواهد شد. براساس این گزارش، ۶۵درصد از پاسخ‌ دهندگان معتقدند که شرایط اقتصادی خانوارهای‌شان در ۱۲ ماه آینده بدتر خواهد شد.

کمیته‌ی بین‌‌المللی صلیب سرخ به‌‌تازگی گفته است که تقریبا ۲۰ میلیون تن در افغانستان در حال‌حاضر به‌غذای کافی دست‌رسی ندارند و بیش از ۲۴ میلیون تن به‌کمک‌های بشری نیازمند هستند. با این حال صلیب سرخ گفته که مردم افغانستان در مورد زمستان پیش‌‌‌رو نگرانی دارند. هم‌چنان دفتر هماهنگی امور کمک‌‌های بشری سازمان ملل متحد “اوچا” می‌گوید که با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا، کم‌از‌کم ۲۴٫۴ میلیون تن در وضعیت ناامید کننده در افغانستان زندگی می‌کنند.