مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان، همایشی را زیرنام، افغانستان؛ دستاوردها و ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارها برگزار کرد. رییس عمومی این مرکز با نگرانی از وضعیت بدبشری در افغانستان و با ارایه راهکارهایی برای برون رفت و فایق آمدن بر مشکلات شهروندان کشور، گفت که حکومت سرپرست باید به تعهداتش در قبال مردم کشور عمل کند. […]

مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان، همایشی را زیرنام، افغانستان؛ دستاوردها و ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارها برگزار کرد.

رییس عمومی این مرکز با نگرانی از وضعیت بدبشری در افغانستان و با ارایه راهکارهایی برای برون رفت و فایق آمدن بر مشکلات شهروندان کشور، گفت که حکومت سرپرست باید به تعهداتش در قبال مردم کشور عمل کند. در همین‌حال، معین مسلکی وزارت اقتصاد بر اتحاد شهروندان افغانستان اشاره کرد و تاکید کرد که بی‌ثباتی افغانستان، بی‌ثباتی منطقه است.

با افزایش فقر و بیکاری شهروندان پس از تحولات سیاسی اخیر، مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان همایشی را زیرعنوان افغانستان؛ دستاوردها و ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارها برگزار کرد. رییس دفتر این نهاد ضمن این که کشته شدن دختران در مرکز آموزشی کاج را عامل رنج همه مسلمانان خواند افزود، زمانی به دشمنان پیروز می‌شویم که اتحاد و اتفاق داشته باشیم.

در همین‌حال، رییس عمومی مرکز تبیان می‌گوید که در زمان حکومت پیشین فسادهای گسترده سراسر کشور را فراگرفته بود.

وی هم‌چنین راهکارهایی را برا برون رفت از وضعیت جاری، ارایه کرد که خاتمه دادن به کابینه سرپرست، بازگشایی مکتب‌های دختران و آزادی بیان از مهم‌ترین خواسته‌های آقای مزاری است.

از طرفی هم، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت که قوم گرایی، افغانستان را بار دیگر به میدان جنگ‌های نیابتی تبدیل خواهد کرد. وی هم‌چنین تاکید کرد که ثبات منطقه وابسته به ثبات افغانستان است.

گفتنی‌است که با گذشت بیش از یک سال هنوز هیچ کشوری حکومت سرپرست را به‌رسمیت نشناخته است.