نهاد پژوهشی و تحقیقاتی گالوپ با نشر گزارش تازه از میان ۱۲۰ کشور جهان، افغانستان را ناامن‌ترین کشور جهان معرفی کرد. نهاد گالوپ در یک نظر سنجی تازه زیر نام قانون و نظم جهانی، دید و برداشت مردم کشورهای مختلف جهان را نسبت به امنیت و حاکمیت قانون در محلات زندگی شان انعکاس داده است. […]

نهاد پژوهشی و تحقیقاتی گالوپ با نشر گزارش تازه از میان ۱۲۰ کشور جهان، افغانستان را ناامن‌ترین کشور جهان معرفی کرد. نهاد گالوپ در یک نظر سنجی تازه زیر نام قانون و نظم جهانی، دید و برداشت مردم کشورهای مختلف جهان را نسبت به امنیت و حاکمیت قانون در محلات زندگی شان انعکاس داده است.

بر اساس یافته های این سروی، بیشتر افرادی که در افغانستان احساس مصوونیت می‌کنند، مردان اند. در این نظر سنجی، سنگاپور عنوان امن‌ترین کشور جهان را به خود اختصاص داده‌است.

بر اساس نتایج یک سروی تازه که از سوی نهاد پژوهشی و تحقیقاتی گالوپ به نشر رسیده، از میان ۱۲۰ کشور و قلم‌رو جهان، افغانستان عنوان ناامن‌ترین کشور جهان را به خود اختصاص داده‌است.

گالوپ در این نظر سنجی زیر نام “قانون و نظم جهانی” دید و برداشت مردم کشورهای مختلف جهان را نسبت به امنیت و حاکمیت قانون در محلات زندگی‌شان انعکاس داده‌است. بر اساس یافته‌های این سروی، بیش‌تر افرادی که در افغانستان احساس مصوونیت می‌کنند، مردان‌اند.

گفتنی‌است که حس مصوونیت مردم افغانستان در مقایسه با سرویی که در سال ۲۰۱۹ انجام شده بود، اندکی بهبود را نشان می‌دهد.

از میان افرادی که در این سروی سهم گرفته‌اند، ۳۲ درصد مردان افغانستان در سال ۲۰۲۱ گفته‌اند زمانی که آنان شب هنگام به هر جایی که به تنهایی قدم می‌زدند، احساس مصوونیت داشته‌اند که این رقم حس مصوونیت، دو برابر افزایش را در مقایسه با سروی سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.

۱۲ درصد زنان افغانستان نیز در این سروی گفته‌اند که احساس مصوونیت می‌کنند، در حالی که در سال ۲۰۱۹ میلادی ۸ در صد زنان افغانستان چنین حس مصوونیت داشته‌اند.

این سروی زمانی انجام شده که امارت اسلامی در اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان بار دیگر مسلط شد. در این نظر سنجی، ۱۲۷ هزار بزرگ‌سال شرکت کرده‌اند.

نتایج این سروی نشان می‌دهد که سنگاپور به‌عنوان امن‌ترین کشور جهان معرفی شده است. مقر اصلی نهاد تحقیقاتی گالوپ شهر واشنگتن دی‌سی است و در سال ۱۹۳۵ میلادی توسط جورج گالوپ بنیان گذاری شد.

این نهاد به خاطر نظرسنجی‌های افکار عامه و سروی‌های که از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو در سراسر جهان راه اندازی کرده‌است، شناخته می‌شود.