این نشست روز 〈یک‌شنبه، ۳ دلو〉 به میزبانی ناروی برگزار و تا دو روز دیگر ادامه خواهد یافت. در این نشست نمایندگان امارت اسلامی و اقشار مختلف جامعه‌ی افغانستان به‌شمول نمایندگان زنان، روزنامه ‌نگاران و فعالان مدنی دعوت شده‌اند. نمایندگی‌های دپلوماتیک افغانستان هم‌چنان از اعلامیه‌ای دولت ناروی منبی بر اینکه برگزاری این نشست به معنای […]

این نشست روز 〈یک‌شنبه، ۳ دلو〉 به میزبانی ناروی برگزار و تا دو روز دیگر ادامه خواهد یافت. در این نشست نمایندگان امارت اسلامی و اقشار مختلف جامعه‌ی افغانستان به‌شمول نمایندگان زنان، روزنامه ‌نگاران و فعالان مدنی دعوت شده‌اند.

نمایندگی‌های دپلوماتیک افغانستان هم‌چنان از اعلامیه‌ای دولت ناروی منبی بر اینکه برگزاری این نشست به معنای به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی نیست، استقبال کرده و گفته اند که باید بر امارت اسلامی فشار بیشتر وارد شود تا آنان حقوق‌بشر را در این کشور رعایت کنند. در اعلامیه آمده است که این نشست در زمانی برگزار می‌‌شود که افغانستان با بحران شدید بشری مواجه است و شهروندان این کشور در حال حاضر، با ترس، اضطراب و ناامیدی به سر می‌‌برند. این نمایندگی‌‌های دپلوماتیک افغانستان هم‌چنان از نقض حقوق‌بشر از سوی امارت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته اند که با مسلط شدن امارت اسلامی بر کشور، نیمی از نفوس این کشور با قحطی و گرسنگی مواجه شده و نیز شهروندان این کشور از حق اساسی شان به‌شمول، آزادی بیان، دست‌رسی به تعلیم و تربیه و مشارکت زنان در جامعه محروم شده‌اند. این در حالی‌است که معاون سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که در این نشست در مورد آزاسازی ذخایر ارزی و گسترش روابط گفت‌وگو می‌شود.